VAISHNAVSKI KALENDAR

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

09.09.2019.

ŚRĪLA JĪVA GOSVĀMĪ -- APPEARANCE – 10 SEPTEMBER 2019 TUESDAY – DVĀDAŚĪ [FOR COORDINATES OF SARAJEVO: PAKṢA VARDHINĪ MAHĀDVĀDAŚĪ -- FASTING FOR PĀRŚVA EKĀDAŚĪ -- SUITABLE FOR FASTING] [PART 1]


VALUABLE SPIRITUAL INSTRUCTIONS -- DRAGOCJENA DUHOVNA UPUTSTVA.

 

ŚIKṢĀ-GURU AND DĪKṢĀ-GURU.

 

GURŪN  JE MNOŽINA [U NIŽE NAVEDENOM STIHU], JER SE SVAKO KO DAJE DUHOVNA UPUTSTVA ZASNOVANA NA RAZOTKRIVENIM SPISIMA PRIHVATA KAO DUHOVNI UČITELJ. IAKO DRUGI POMAŽU U POKAZIVANJU PUTA POČETNICIMA, GURU KOJI PRVI INICIRA OSOBU S MAHĀ-MANTROM JE POZNAT KAO DĪKṢĀ-GURU, A SVETE OSOBE KOJE DAJU UPUTSTVA ZA NAPREDOVANJE U SVJESNOSTI KṚṢṆE SE NAZIVAJU ŚIKṢĀ-GURUIMA. DĪKṢĀ-GURU I ŚIKṢĀ-GURU SU JEDNAKE I ISTOVJETNE MANIFESTACIJE KṚṢṆE, IAKO IMAJU RAZLIČITE ULOGE. NJIHOV ZADATAK JE DA VRATE USLOVLJENU DUŠU KUĆI, NAZAD BOGU.

 

GOSPODINOVA SPOLJAŠNJA MOĆ PO IMENU MĀYĀ, NIKADA SE NE MOŽE DRUŽITI S GOSPODINOM, BAŠ KAO ŠTO TAMA NE MOŽE POSTOJATI U PRISUSTVU SVJETLOSTI; A IPAK, POŠTO JE TAMA SAMO ILUZORNI, PRIVREMENI PREKRIVAČ SVJETLOSTI, NE MOŽE POSTOJATI NEZAVISNO OD SVJETLOSTI.

 

KOMENTAR: Śrīla Rūpa Gosvāmī, Śrīla Sanātana Gosvāmī, Śrīla Bhaṭṭa Raghunātha, Śrīla Jīva Gosvāmī, Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī i Śrīla Raghunātha Dāsa Gosvāmī su nas zadužili na mnogo načina. Śrīla Jīva Gosvāmī,  jedan od naših predhodnih Ācārya i najveći filozof koga je svijet ikada ugledao prema meritornom mišljenju duhovnih autoriteta -- napisao je i objavio preko 400.000 stihova u svojim knjigama.  Radi poređenja, koliko je značajan i bogat literarni opus Śrīla Jīve Gosvāmīya, da se podsjetimo da izvorne Purāṇe za ljudsku rasu sadrže isto tako 400.000 stihova dok Purāṇe za Deve sadrže 10.000.000 stihova.

 

STIH 34

 

vande gurūn īśa-bhaktān    īśam īśāvatārakān

tat-prakāśāḿś ca tac-chaktīḥ    kṛṣṇa-caitanya-saḿjñakam


SYNONYMS: vande — I offer respectful obeisances; gurūn — unto the spiritual masters; īśa-bhaktān — unto the devotees of the Supreme Lord; īśam — unto the Supreme Lord; īśa-avatārakān — unto the incarnations of the Supreme Lord; tat — of the Supreme Lord; prakāśān — unto the manifestations; ca — and; tat — of the Supreme Lord; śaktīḥ — unto the potencies; kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇa Caitanya; saḿjñakam — named.

 

Odajem svoje ponizno poštovanje duhovnim učiteljima, Gospodinovim bhaktama, Gospodinovim inkarnacijama, Gospodinovim potpunim dijelovima, Gospodinovim energijama i samom prvobitnom Gospodinu Śrī Kṛṣṇi Caitanyi.

 

SMISAO: Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī je sastavio ovaj stih na sanskritu za početak svoje knjige i sada će ga detaljno objasniti. On odaje svoje ponizno poštovanje principima Apsolutne Istine, kojih ima šest.

 

Gurūn  je množina, jer se svako ko daje duhovna uputstva zasnovana na razotkrivenim spisima prihvata kao duhovni učitelj. Iako drugi pomažu u pokazivanju puta početnicima, guru koji prvi inicira osobu s mahā-mantrom je poznat kao dīkṣā-guru, a svete osobe koje daju uputstva za napredovanje u svjesnosti Kṛṣṇe se nazivaju śikṣā-guruima. Dīkṣā-guru i śikṣā-guru su jednake i istovjetne manifestacije Kṛṣṇe, iako imaju različite uloge. Njihov zadatak je da vrate uslovljenu dušu kući, nazad Bogu. Zato je Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī prihvatio Nityānandu Prabhua i šest  Gosvāmīya kao gurue. Īśa-bhaktān  se odnosi na Gospodinove bhakte poput Śrī Śrīvāsa i ostalih takvih sljedbenika, koji su Gospodinova energija i koji se kvalitativno ne razlikuju od Njega. Īśāvatārakān se odnosi na Ācārye poput Advaite Prabhua, koji je Gospodinov avatara. Tat-prakāśāḿś ukazuje na neposrednu manifestaciju Svevišnje Božanske Osobe, Nityānandu Prabhua i duhovnog učitelja koji inicira. Tac-chaktīḥ se odnosi na duhovne energije [śakti] Gospodina Śrī Caitanye Mahāprabhua. Gadādhara, Dāmodara i Jagadānanda  pripadaju ovoj kategoriji unutrašnje energije.

 

Šest principa se različito manifestiraju, ali svi zavrijeđuju jednako obožavanje. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī započinje svoje djelo odajući im svoje poštovanje da bi nas poučio metodu obožavanja Gospodina Caitanye. Gospodinova spoljašnja moć po imenu māyā, nikada se ne može družiti s Gospodinom, baš kao što tama ne može postojati u prisustvu svjetlosti; a ipak, pošto je tama samo iluzoran, privremeni prekrivač svjetlosti, ne može postojati nezavisno od svjetlosti.

 

Ādi-līlā  Chapter 1: The Spiritual Masters

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi-līlā 1.34  

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness-

 

25.08.2019.

ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- APPEARANCE [FASTING TILL NOON] -- FOR SARAJEVO: 24 AUGUST 2019 SATURDAY -- NAVAMĪ [FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA: 25 AUGUST 2019 SUNDAY -- NAVAMĪ ] [PART 3]HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS.

 


Śrīla Prabhupāda je jednom rekao: „Ako ti voliš Mene i ja ću voliti tebe“

 


A pitanje: “Kako te zavoliti dragi Śrīla Prabhupāda?”, lako ćemo razriješiti potraživši utočište u najvećem daru Śrīla Prabhupāda, neprocijenjivoj mahā-mantri, koju je za nas iz duhovnog svijeta donio i propisao za Kali-yugu Gospodin Śrī Caitanya Mahāprabhu.

 

Opet, kada malo uznapredujemo ponekad možemo misliti da nemamo kome propovijedati – jer svi su tako pali, ali to je još jedna od zamki našeg nestašnog uma i fols-ega. Podsjetimo se, koje kvalifikacije osoba treba imati, da joj možemo propovijedati:

 

“Osoba samo treba biti živa ...”

 

 

 

22.08.2019.

ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- APPEARANCE [FASTING TILL NOON] -- 24 AUGUST 2019 SATURDAY -- NAVAMĪ [PART 2]


HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS.

 


ŚĀSTRE, KNJIGE  ŚRĪLA PRABHUPĀDA NISU SAMO TRANSCENDENTALNA LITERATURA, PRAKTIČKI TO SU VIŠI ZAKONICI ZA LJUDSKU RASU ZA IDUĆIH 10.000 GODINA NAJMANJE, U STVARI ZAKONICI ZA SVA VREMENA.

 

STIH 36

 

ataeva āmi ājñā diluń sabākāre

yāhāń tāhāń prema-phala deha' yāre tāre

 

SYNONYMS: ataeva — therefore; āmi — I; ājñā — order; diluń — give; sabākāre — to everyone; yāhāń — wherever; tāhāń — everywhere; prema-phala — the fruit of love of Godhead; deha' — distribute; yāre — anyone; tāre — everyone.

 

Zato naređujem svakom čovjeku u ovom univerzumu da prihvati ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe i širi ga svuda.

 

STIH 39

 

ataeva saba phala deha' yāre tāre

khāiyā ha-uk loka ajara amare

 

SYNONYMS: ataeva — therefore; saba — all; phala — fruits; deha' — distribute; yāre tāre — to everyone and anyone; khāiyā — eating; ha-uk — let them become; loka — all people; ajara — without old age; amare — without death.

 

Širite ovaj pokret svjesnosti Kṛṣṇe po čitavom svijetu. Neka ljudi jedu te plodove i na kraju se oslobode starosti i smrti.

 

KOMENTAR: His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness  je u svoje vrijeme bio vjerovatno jedan od rijetkih, pored predhodnih vaiṣṇavskih Ācārya i kasnije svojih učenika, koji su doslovice poslušali ovu naredbu Svevišnje Božanske Osobe Śrī Caitanye Mahāprabhua, kao i instrukcije svog duhovnog učitelja. Otišao je na zapad iz svog udobnog doma u nepoznato i započeo svoju misiju – širenja pokreta svjesnosti Kṛṣṇe na zapadu.

 

Ako smo  imalo skeptični i sumnjamo u opunomoćenost riječi u gore navedenim stihovima, treba se samo pokušati prisjetiti -- ko je još ikada u poznatoj istoriji svijeta izgovorio slične riječi? Sem toga, jedino Gospodin Kṛṣṇa kaže u Bhagavad-Gīti: „Ja Sam Bog“. To nikada i nigdje nije izgovorio niko drugi! Znači, u nijednom religijskom spisu kroz dugu povijest ljudske rase ne postoji slična izjava, samo što su ljudi u neznanju pokušavali pripisati takva značenja osobama od krvi i mesa. To se niko ne usuđuje reći, pa čak niti jedna od mnogobrojnih ekspanzija i inkarnacija Svevišnje Božanske Osobe. Samo Kṛṣṇa!

 

Bez pojašnjenja smisla stihova, koje nam je dao  Śrīla Prabhupāda, ne bi zasigurno ništa pravilno shvatili, kako u Bhagavad-Gīti, tako i u drugim vedskim spisima. Smatra se da ima još oko 500 pokušaja izdavanja Bhagavad-Gīte i njenog prevođenja na svjetske jezike, ali niti jedan od njih nije ovlašten. Jedino je Bhagavad-Gītā Kakva Jeste Śrīla Prabhupāda opunomoćena i autoritativna.

 

Proučavajući remek djela vedske književnosti, kao što su: Bhagavad-Gītā, Śrīmad Bhāgavatam, Śrī Caitanya Caritāmṛta  i mnoga druga, možemo se postepeno uputiti u duhovni život i s vremenom potražiti vjerodostojnog duhovnog učitelja, te uzeti njegovo utočište. Kaže se: kada je učenik spreman – učitelj se pojavljuje! I to zaista funkcionira u našim  životima i to bez greške.

 

Postoji jedna malo heavy izreka u Indiji, koja kaže: „Ko podučava sam sebe – ima veliku budalu za učenika“, a možemo slobodno nadodati – “Ima i veliku budalu za učitelja”. Iako je navedena izjava malo heavy, ali to je to. Nekada je potrebno da nas neko dobro prodrma, da se u nama stvori kritična masa, koja će biti dovoljna da nas pokrene naprijed iz naše komfor zone, ali prije nego što stignemo u panik zonu – tada je često malo pokasno i posljedice su teže.

 

Moramo uvijek itekako posvetiti zasluženu pažnju kako Danu Pojave, tako i Danu Odlaska Śrīla Prabhupāda s ove planete. Ako imamo iskrenu  namjeru da kažemo nešto o His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupādu, čisto jednostavnim riječima i da možda naglasimo ono što je nama značilo doći u kontakt s vedskom filozofijom i predanim služenjem Gospodina Kṛṣṇe, onako kako Śrīla Prabhupāda to prezentira u svojim mnogobrojnim knjigama – śāstrama, to će nam zaista i uspjeti. Śāstre – knjige  Śrīla Prabhupāda nisu samo transcendentalna literatura, praktički, to su viši zakonici za cijelu ljudsku rasu za idućih 10.000 godina najmanje, ali u stvari zakonici za sva vremena. Na kraju krajeva, pored mnogobrojnih  knjiga, koje nam je ostavio u naslijeđe, Śrīla Prabhupāda je i svojim načinom života i svojim učenjem drugih i živio život koji je propovijedao.

 

Tako, nećemo ništa izgubiti, svi poslovi ovoga svijeta će nas i dalje čekati sutra, ali jako je bitno, primjereno obilježiti ovaj Dan, kao i Dane Pojava drugih velikih vaiṣṇava i Ācārya, kakav je i Śrīla Prabhupāda.

  

Dok možda postepeno ne stignemo do određene tačke u duhovnom životu – tačke uzdizanja [Vantage Point] i ne pronađemo svog duhovnog učitelja, dok ga ne prepoznamo, a i kasnije – za sve nas Śrīla Prabhupāda je uvijek bio, a ostaće i dalje, glavni śikṣā Guru i Founder Ācārya ISKCON-a – Međunarodnog društva za svjesnost Kṛṣṇe. ISKCON je u stvari njegovo transcendentalno tijelo i ko eventualno nanosi uvrede ISKCON-u, ili bilo kojem od današnjih ISKCON duhovnih učitelja, ili bilo kojem njegovom pripadniku vaiṣṇavi, može se vjerovatno oprostiti od svog regularnog duhovnog života, a kaže se da je to također i siguran način za popločavanje puta do jednog od 28 sistema paklenih planeta.

 

Kao što je poznato, prilikom odlaska s ove planete, Śrīla Prabhupāda  je rekao okupljenim učenicima: „Sve sam vam dao!“ Samo moramo slijediti ta dragocjena uputstva, koja nam je milostivo ostavio u svom veoma bogatom transcendentalnom literarnom opusu. Mnogi obični, jednostavni ljudi, koji su više praktičari, ne znaju za podatak da je Śrīla Prabhupāda najviše prevođeni i izdavani pisac svijeta. Njegove dragocjene knjige i dalje se distribuiraju širom svijeta i mnogi preko njih postaju jako uspješne osobe i predani bhakte. Možemo biti jako iskusni kao propovijednik svjesnosti Kṛṣṇe, ali na kraju jednostavno moramo osobi dati knjigu Śrīla Prabhupāda i ostaviti inteligenciji čitaoca da pronađe nešto za sebe, što će mu pomoći u njegovom duhovnom životu, samospoznaji i spoznaji Svevišnjeg Gospodina, kao i ponovnom buđenju uspavane duhovne svjesnosti i uspostavljanju nekada davno izgubljenog odnosa s Svevišnjim Gospodinom Śrī Kṛṣṇom.

 

Treba pomenuti, pored mnogobrojnih drugih poenti: Śrīla Prabhupāda je ne samo veliki Ācārya i veliki duhovni učitelj čitavog svijeta, već i sam veliki sluga, ne samo Božanskog para Śrīmatī Rādhārāṇī i Śrī Kṛṣṇe, već i svih vaiṣṇava, ali i svih ljudi ovoga svijeta, kao i svih živih bića. Bio je obdaren i opunomoćen od strane Svevišnje Božanske Osobe Śrī Kṛṣṇe, te blagoslovljen i od strane svog duhovnog učitelja Njegove Božanske Milosti Śrīla Bhaktisiddhānte Sarasvatī Ṭhākura Gosvāmī Mahārāja, velikim znanjem, te izuzetnom snagom i čistoćom potrebnom za širenje ovog golemog vedskog znanja u svim krajevima svijeta.

 

Na početku naših duhovnih traganja, čak ako smo ozbiljno zainteresirani da samo proučimo sve tajne ovog materijalnog svijeta, kao i našeg univerzuma, možemo biti izuzetno fascinirani, često pratički i kupljeni, ili blagoslovljeni kako god, onog časa kada prvi put počnemo da proučavamo Peto Pjevanje Śrīmad Bhāgavatama, u kome se između ostalog opisuje i struktura našeg univerzuma, te mnogobrojne prividne kontraverze, koje ga prate, kao i sve ono o čemu smo do tada mogli samo sanjati i nagađati.

 

Postepeno nam biva razotkriveno da je Śrīla Prabhupāda ne samo veliki duhovni učitelj cijeloga svijeta, već i vrstan poznavalac ezoteričnih vedskih znanja, često trenutno neodukučivih za većinu prosječnih osoba. Śrīla Prabhupāda je jako dobro poznavao i vedsku kosmologiju, kao i vedsku astrologiju Jyotiṣa, specijalno pojedine sekvence Jyotiṣa, kao Śakuna Śāstru, koja govori o oznakama na tijelu, ali i mnoge druge sekvence.

 

Koliko je ko opunomoćen i autoritativan, najbolje se vidi po njegovim učenicima! Kako možemo i sami da vidimo, mnogi će se u ovom dobu Kali-yugi lažno predstavljati kao lažni izbavitelji i lažni gurui, pokušavaće često da rade neki kao guru-biznis, a u stvari želiće samo da uzmu naš novac, pa čak i našu dušu i tijelo, ali oni koji mogu da uzmu našu tjeskobu i da nam podare duhovni život – ti će zaista biti  jako rijetki! Kada sretnemo takvu osobu, čvrsto se uhvatimo za nju  i nikada je više ne puštajmo.

 

Zaista je potrebno slaviti Śrīla Prabhupāda svaki dan i kada god su okolnosti!

 

Ādi-līlā Chapter 9: The Desire Tree of Devotional Service

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 9.36, 9.39

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.
21.08.2019.

ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- APPEARANCE [FASTING TILL NOON] -- 24 AUGUST 2019 SATURDAY -- NAVAMĪ [PART 1]
HIS DIVINE GRACE A. C. BHAKTIVEDĀNTA SVĀMĪ ŚRĪLA PRABHUPĀDA -- FOUNDER ĀCĀRYA OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR KṚṢṆA CONSCIOUSNESS.

 
“Distribution of books and magazines is our most important activity. Without books, our preaching has no solid basis.”

 

“Distribucija knjiga i časopisa je naša najvažnija aktivnost. Bez knjiga, naše propovijedanje nema solidnu osnovu.”

 

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness -- Letter to Cyavana -- Bombay [Mumbay], 26 Decembar 1971.

 

Folio VedaBase 2015.1 – The Complete Teachings

 

 

 

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.
16.08.2019.

HṚṢIKEŚA MASA [BHĀDRA] GAURABDA 533 [GCAL 11, BUILD 2]

 

 

              Sarajevo [Bosnia and Herzegovina] [43N52 18E26, +1:00]

 

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST RASI          

----------------------------------------------------------------------------------------------------

16 Aug 2019 Fr   Pratipat                          K Sobana    Dhanista            Kumbha

                 Srila Prabhupada's departure for the USA

17 Aug 2019 Sa   Dvitiya                           K Atiganda  Satabhisa           Kumbha

------------- Simha Sankranti (Sun enters Leo on 17 Aug, 09:22 DST) -------------

18 Aug 2019 Su   Tritiya                           K Sukarma   Purva-bhadra        Kumbha

19 Aug 2019 Mo   Caturthi                          K Dhriti    Uttara-bhadra       Mina

20 Aug 2019 Tu   Pancami                           K Sula      Revati              Mina

21 Aug 2019 We   Sasti                             K Ganda     Asvini              Mesa

22 Aug 2019 Th   Saptami                           K Vriddhi   Bharani             Mesa

23 Aug 2019 Fr   Astami                            K Dhruva    Krittika        *   Vrsabha

                 Sri Krsna Janmastami: Appearance of Lord Sri Krsna

                 (Fast today)

24 Aug 2019 Sa   Navami                            K Vyagata   Rohini              Vrsabha

                 Nandotsava

                 Srila Prabhupada -- Appearance

25 Aug 2019 Su   Dasami                            K Harsana   Mrigasira           Vrsabha

26 Aug 2019 Mo   Ekadasi (suitable for fasting)    K Vajra     Ardra           *   Mithuna

                 Fasting for Annada Ekadasi

27 Aug 2019 Tu   Dvadasi                           K Vyatipata Punarvasu           Mithuna

                 Break fast 07:03 - 10:32 (DST)

28 Aug 2019 We   Trayodasi                         K Variyana  Pusyami             Karka

29 Aug 2019 Th   Caturdasi                         K Parigha   Aslesa              Karka

30 Aug 2019 Fr   Amavasya                          K Siva      Magha               Simha

31 Aug 2019 Sa   Pratipat                          G Siddha    Purva-phalguni      Simha

 1 Sep 2019 Su   Tritiya                           G Subha     Uttara-phalguni     Kanya

 2 Sep 2019 Mo   Caturthi                          G Sukla     Citra               Kanya

 3 Sep 2019 Tu   Pancami                           G Brahma    Swati               Tula

                 Srimati Sita Thakurani (Sri Advaita's consort) -- Appearance

 4 Sep 2019 We   Sasti                             G Indra     Visakha             Tula

                 Lalita sasti

 5 Sep 2019 Th   Saptami                           G Vaidhriti Anuradha            Vrscika

 6 Sep 2019 Fr   Astami                            G Viskumba  Jyestha             Vrscika

                 Radhastami: Appearance of Srimati Radharani

 7 Sep 2019 Sa   Navami                            G Priti     Mula                Dhanus

 8 Sep 2019 Su   Dasami                            G Ayusmana  Purva-asadha        Dhanus

 9 Sep 2019 Mo   Ekadasi (not suitable for fasting)G Saubhagya Uttara-asadha       Dhanus

10 Sep 2019 Tu   Dvadasi (suitable for fasting)    G Sobana    Uttara-asadha   *   Makara

                 Paksa vardhini Mahadvadasi

                 Fasting for Parsva Ekadasi

                 Sri Vamana Dvadasi: Appearance of Lord Vamanadeva

                 (Fast today)

                 Srila Jiva Gosvami -- Appearance

11 Sep 2019 We   Trayodasi                         G Atiganda  Sravana             Makara

                 Break fast 06:20 - 10:35 (DST)

                 Srila Bhaktivinoda Thakura -- Appearance

12 Sep 2019 Th   Caturdasi                         G Sukarma   Dhanista            Kumbha

                 Ananta Caturdasi Vrata

                 Srila Haridasa Thakura -- Disappearance

                 Last day of the second Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM]

13 Sep 2019 Fr   Purnima                           G Dhriti    Satabhisa           Kumbha

                 Sri Visvarupa Mahotsava

                 Acceptance of sannyasa by Srila Prabhupada

                 Third month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM]

                 (milk fast for one month)

14 Sep 2019 Sa   Purnima                           G Sula      Purva-bhadra        Kumbha

 

 

12.08.2019.

ŚRĪLA RŪPA GOSVĀMĪ -- DISAPPEARANCE – 12 AUGUST 2019 MONDAY -- DVĀDAŚĪ [PART 1]


THE POET OR WRITER DEALING WITH TRANSCENDENTAL SUBJECT MATTERS IS NOT AN ORDINARY WRITER OR TRANSLATOR. BECAUSE HE IS EMPOWERED BY THE SUPREME PERSONALITY OF GODHEAD, WHATEVER HE WRITES BECOMES VERY EFFECTIVE. THE PRINCIPLE OF BEING EMPOWERED BY THE SUPREME PERSONALITY OF GODHEAD IS ESSENTIA.

 

PJESNIK ILI PISAC, KOJI OPISUJE TRANSCENDENTALNE TEME NIJE OBIČAN PISAC ILI PREVODILAC. POŠTO GA JE OPUNOMOĆILA SVEVIŠNJA BOŽANSKA OSOBA, SVE ŠTO NAPIŠE POSTAJE VRLO DJELOTVORNO. PRINCIP DOBIJANJA PUNOMOĆI OD SVEVIŠNJE BOŽANSKE OSOBE JE OD SUŠTINSKE VAŽNOSTI.

 PRIYAḤ SO ’YAṀ.

 

ŚRĪLA RŪPA GOSVĀMĪ'S SECOND MEETING WITH THE LORD -- DRUGI SUSRET ŚRĪLA RŪPE GOSVĀMĪYA S GOSPODINOM.

 

Kada se Śrī Caitanya Mahāprabhu iz Vṛndāvana vratio u Jagannātha Purī, svi Njegovi bhakte iz drugih dijelova Indije su došli u Puruṣottama-Kṣetru -- Jagannātha Purī, čuvši za tu povoljnu vijest. Śivānanda Sena je sa sobom poveo psa i čak je za njega platio lađarinu. Međutim, jedne noći, ne nalazeći nikakvu hranu, pas je otišao Śrī Caitanyi Mahāprabhu u Jagannātha Purī. Slijedećeg dana, kada je Śivānanda sa bhaktama došao u Jagannātha Purī, vidio je da pas jede kokos koji mu je dao Śrī Caitanya Mahāprabhu. Nakon tog događaja, pas je bio oslobođen i vratio se kući, Bogu.

 

U međuvremenu, Śrīla Rūpa Gosvāmī se iz Vṛndāvana vratio u Bengal. Iako se nije mogao pridružiti bengalskim bhaktama, nakon nekog vremena je došao u Jagannātha Purī, u kojem je boravio kod Haridāsa Ṭhākura. Śrīla Rūpa Gosvāmī je sastavio značajan stih, koji počinje riječima priyaḥ so 'yam i Śrī Caitanya Mahāprabhu je nalazio veliko zadovoljstvo u slušanju tog stiha. Jednog dana, kada su Śrī Caitanya Mahāprabhu, Rāmānanda Rāya, Sārvabhauma Bhaṭṭācārya i drugi posjetili Haridāsa Ṭhākura, Gospodin je vidio stih koji je Śrīla Rūpa Gosvāmī sastavio kao uvod za svoje knjige Lalita-Mādhava i Vidagdha-Mādhava. Nakon što je pogledao rukopise te dvije knjige, Rāmānanda Rāya, ih je odobrio, jako ih cijeneći. Nakon razdoblja Cāturmāsye, svi bhakte koji su došli iz Bengala su se vratili kući. Međutim, Śrīla Rūpa Gosvāmī je neko vrijeme ostao u Jagannātha Purīyu.

 

KOMENTAR: Detaljnije pojašnjenje pomenutog stiha -- priyaḥ so 'yam  može se pronaći u Antya-līlā 1.79, te u stihu Antya-līlā 1.211, ali i još u nizu drugih stihova.

 

ANTYA-LĪLĀ 1.79

 

priyaḥ so ’yaṁ kṛṣṇaḥ saha-cari kuru-kṣetra-militas

tathāhaṁ sā rādhā tad idam ubhayoḥ saṅgama-sukham

tathāpy antaḥ-khelan-madhura-muralī-pañcama-juṣe

mano me kālindī-pulina-vipināya spṛhayati

 

SYNONYMS: priyaḥ — very dear; saḥ — He; ayam — this; kṛṣṇaḥ — Lord Kṛṣṇa; saha-cari — O My dear friend; kuru-kṣetra-militaḥ — who is met on the field of Kurukṣetra; tathā — also; aham — I; sā — that; rādhā — Rādhārāṇī; tat — that; idam — this; ubhayoḥ — of both of Us; saṅgama-sukham — the happiness of meeting; tathā api — still; antaḥ — within; khelan — playing; madhura — sweet; muralī — of the flute; pañcama — the fifth note; juṣe — which delights in; manaḥ — the mind; me — My; kālindī — of the river Yamunā; pulina — on the bank; vipināya — the trees; spṛhayati — desires.

 

My dear friend, now I have met My very old and dear friend Kṛṣṇa on this field of Kurukṣetra. I am the same Rādhārāṇī, and now We are meeting together. It is very pleasant, but I would still like to go to the bank of the Yamunā beneath the trees of the forest there. I wish to hear the vibration of His sweet flute playing the fifth note within that forest of Vṛndāvana.

 

PURPORT: This is the verse composed by Śrīla Rūpa Gosvāmī. It is included in the Padyāvalī [386], an anthology of verses he compiled.

 

STIH 1.211

 

śrī-rūpa kahena, — “āmi kichui nā jāni

yei mahāprabhu kahāna, sei kahi vāṇī”

 

SYNONYMS: śrī-rūpa kahena — Śrīla Rūpa Gosvāmī replies; āmi — I; kichui — anything; nā jāni — do not know; yei — whatever; mahāprabhu kahāna — Śrī Caitanya Mahāprabhu makes me say or write; sei — that; kahi — I speak; vāṇī — transcendental words.

 

Śrī Rūpa Gosvāmī said, “I do not know anything. The only transcendental words I can utter are those which Śrī Caitanya Mahāprabhu makes me speak.

 

KOMENTAR: Iz gore navedenog stiha [Antya-līlā 1.211] vidimo, kada je Śrīla Haridāsa Ṭhākura rekao Śrīla Rūpa Gosvāmīyu: ”Tvojoj sreći nema kraja. Niko ne  može shvatiti slave onoga što si opisao…”, Śrīla Rūpa Gosvāmī je rekao potom: “Ja ništa ne znam. Jedine transcendentalne riječi koje mogu izgovoriti su one koje me  Śrī Caitanya Mahāprabhu naveo da kažem”

 

IZVOD IZ SMISLA STIHA ANTYA-LĪLĀ 1.211: Pjesnik ili pisac, koji opisuje transcendentalne teme nije običan pisac ili prevodilac. Pošto ga je opunomoćila Svevišnja Božanska Osoba, sve što napiše postaje vrlo djelotvorno. Princip dobijanja punomoći od Svevišnje Božanske Osobe je od suštinske važnost.

 

Antya-līlā            Chapter 1: Śrīla Rūpa Gosvāmī's Second Meeting With the Lord

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Antya-līlā 1 Summary; 1.79; 1.211  

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

04.08.2019.

ŚRĪLA VAMŚIDĀSA BĀBĀJĪ -- DISAPPEARANCE -- 4 AUGUST 2019 SUNDAY – CATURTHĪ [PART 2]


ODLAZAK ŚRĪLA VAMŚIDĀSA BĀBĀJĪ MAHĀRĀJA

 

Vamśidāsa Bābājī Mahārāja je boravio u Kapasiyi devet dana. Sedamnaestog marta u 16:00 sati popodne, brod je napustio Kapasiyu i stigao u Majidpur slijedećeg dana, 18 marta 1944 godine u 17:00 popodne. Vamśidāsa Bābājī nije zapravo ušao u Majidpur, jer je običaj da se osoba u odvojenom redu života ne vraća u mjesto svog prijašnjeg porodičnog života. Prema nalogu Vamśidāsa Bābājī Mahārāja šator je podignut u Pancavati, gdje je proveo prve tri godine svog odvojenog života. Petog juna otišli su iz Majidpura u Jamalpur, udaljen više od dvije milje. Ostao je tamo pet dana i ponovo se vratio u Majidpur devetog juna.

 

Dvadeset i trećeg dana Bengali mjeseca Śrīdhara masa [Śrāvaṇa], na Śukla Caturthī, koji odgovara 23 julu 1944, danu velikog festivala, koji se održava na dan odlaska Śrīla Raghunandana Thākura, ujedno je bio i dan odlaska Paramahaḿse Śrīla Vamśidāsa Bābājī Mahārāja. Završio je svoje zabave u ovom svijetu i otišao na Goloka Vṛndavanu da nastavi služiti Gospodina Kṛṣṇu.

 

REFERENCE:

 

Vamśidāsa Bābājī – Zabava u Navadvīpu -- H.H. Bhakti Vikāśa Swami Mahārāja

 

 

ŚRĪLA VAMŚIDĀSA BĀBĀJĪ
03.08.2019.

ŚRĪLA VAMŚIDĀSA BĀBĀJĪ -- DISAPPEARANCE -- 4 AUGUST 2019 SUNDAY – CATURTHI [1]


BAHIRAŃGA-SAŃGA – DRUŽENJE SA IZVANJSKOM ENERGIJOM

 

Jednom je jedan bhakta pitao Śrīla Vamśidāsu Bābājī Mahārāja: „Zašto ne nosiš bahirvāsu – gornji dio odjeće?

 

Vamśidāsa Bābājī Mahārāja je odgovorio: „Nosim samo „ka“- ove [tri „ka“]. Ova tri „ka“ su obilježja stvarne odvojenosti. Mahāprabhu nosi kaupīnu, a Gauḍīa vaiṣṇave vole karańgu i kanthu. Ja nemam veze sa „ba“. Bahirvāsa donosi bahirańga-sańgu – druženje sa izvanjskom energijom. Moj Gaurāńga mi ne dopušta bahirvāsu i bahirańgu.

 ZNAČENJE TRI “KA”

 

KAUPĪNA – kopen ili gamsha

KARAŃGA – posuda za vodu

KANTHĀ – skroman pokrivač od zakrpa

 

REFERENCE:

 

Śrīla Vamśidāsa Bābājī – Zabave u Navadvīpu -- H.H. Bhakti Vikāśa Svāmī Mahārāja

 

 

ŚRĪLA VAMŚIDĀSA BĀBĀJĪ
22.07.2019.

ŚRĪLA GOPĀLA BHAṬṬA GOSVĀMĪ – DISAPPEARANCE – 22 JULY 2019 MONDAY – PAÑCAMĪ [PART 1]

 

 

PO UPUTSTVU ŚRĪLA RŪPE I SANĀTANE, ŚRĪLA GOPĀLA BHAṬṬA GOSVĀMĪ JE INSTALIRAO JEDNO OD SEDAM GLAVNIH BOŽANSTAVA U VṚNDĀVANU, BOŽANSTVO ŚRĪ ŚRĪ RĀDHĀRAMAṆA. SEVAITI [SVEŠTENICI] RĀDHĀRAMAṆA TEMPLA PRIPADAJU GAUḌĪYA-SAMPRADĀYI.

 

śrī-gopāla bhaṭṭa eka śākhā sarvottama

rūpa-sanātana-sańge yāńra prema-ālāpana

 


SYNONYMS: śrī-gopāla bhaṭṭa — Śrī Gopāla Bhaṭṭa; eka — one; śākhā — branch; sarva-uttama — very exalted; rūpa — Rūpa; sanātana — Sanātana; sańge — company; yāńra — whose; prema — love of Godhead; ālāpana — discussion.

 

Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, četrdeset sedma grana, bio je jedna od velikih i uzvišenih grana drveta. Uvijek je razgovarao o Ijubavi prema Bogu u društvu Rūpe Gosvāmīya i Sanātana Gosvāmīya.

 

SMISAO: Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī je bio sin Veńkaṭa Bhaṭṭe, stanovnika Śrī Rańgama. Gopāla Bhaṭṭa  je ranije pripadao učeničkom naslijeđu Rāmānuja-sampradāye, ali je kasnije postao član Gauḍīya-Sampradāye. 1433 Śakābda ere [A.D. 1 511], kada je Gospodin Caitanya Mahāprabhu obilazio južnu Indiju, boravio je četiri mjeseca za vrijeme razdoblja Cāturmāsye u kući Veńkaṭa Bhaṭṭe, kome se tada pružila prilika da služi Gospodina, koliko god mu je srce željelo. Gopāla Bhaṭṭa je tada imao priliku da služi Gospodina. Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī je kasnije dobio inicijaciju od svog ujaka, velikog sannyāsīya Prabodhānanda Sarasvatīya. I otac i majka Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīya su bili neizmjerno srećni, jer su svoje živote posvetili služenju Gospodina Caitanye Mahāprabhua. Dozvolili su Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīyu da ode u Vṛndāvanu i ostavili su svoj život misleći na Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Kada je Gospodin Caitanya kasnije bio obaviješten da je Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī otišao u Vṛndāvanu i sreo Śrīla Rūpu i Sanātana Gosvāmīya, bio je veoma zadovoljan i savjetovao je Śrīla Rūpi i Sanātani da prihvate  Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīya kao svog mlađeg brata i vode brigu o njemu. Iz velike ljubavi prema Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīyu, Śrīla Sanātana Gosvāmī je sastavio vaiṣṇavski smṛti po imenu Hari-Bhakti-Vilāsa i izdao ga pod njegovim imenom. Po uputstvu Śrīla Rūpe i Sanātane, Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī je instalirao jedno od sedam glavnih Božanstava u Vṛndāvanu, Božanstvo Rādhāramaṇa. Sevaiti [sveštenici] Rādhāramaṇa templa pripadaju Gauḍīya-sampradāyi.

 

Kada je Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī zamolio sve vaiṣṇave za dopuštenje  da napiše Śrī Caitanya-Caritāmṛtu, Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī mu je također dao svoje blagoslove, ali ga je zamolio da ne spominje njegovo ime u knjizi.

 

Zato je Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī vrlo oprezno spomenuo Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīya u jednom ili dva odlomka Śrī Caitanya-Caritāmṛte. Śrīla Jīva Gosvāmī je na početku svoje Tattva-Sandarbhe napisao: ,,Bhakta iz južne Indije, koji se rodio u brahmanskoj porodici i koji je bio vrlo prisni prijatelj Rūpe Gosvāmīya i Sanātane Gosvāmīya, napisao je knjigu koju nije sastavio hronološki. Zato ja, sićušno živo biće poznato kao jīva, pokušavam hronološki svrstati događaje u knjizi, u skladu s uputstvima velikih osoba poput Madhvācārye, Śrīdhara Svāmīya, Rāmānujācārye i drugih senior vaiṣṇava u učeničkom naslijeđu. Na početku Bhagavat-Sandarbhe postoje slične izjave Śrīla Jīve Gosvāmīya. Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī je napisao knjigu pod naslovom Sat-Kriyā-Sāra-Dīpikā, uredio je Hari-Bhakti-Vilāsu, napisao predgovor za Sat-Sandarbhu i komentar na Kṛṣṇa-Karṇāmṛtu i instalirao Božanstvo Rādhāramaṇa u Vṛndāvanu. U Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā [184] se spominje da je ranije, u zabavama Gospodina Kṛṣṇe njegovo ime bilo Anańga-Mañjarī. Ponekad se također kaže da je bio inkarnacija Guṇa-Mañjarī. Śrīnivāsa Ācārya i Gopīnātha Pūjārī  su bili njegova dva učenika,

 

Ādi-līlā Chapter 10: The Trunk, Branches and Subbranches of the Caitanya Tree

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 10.105

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪLA GOPĀLA BHAṬṬA GOSVĀMĪ https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
16.07.2019.

GURU [VYĀSA] PŪRṆIMĀ -- ŚRĪLA SANĀTANA GOSWĀMĪ – DISAPPEARANCE -- FIRST MONTH OF CĀTURMĀSYA BEGINS [PŪRṆIMĀ SYSTEM] [GREEN LEAFY VEGETABLE FAST FOR ONE MONTH] -- 16 JULY 2019 TUESDAY -- PŪRṆIMĀ [PART 1]


ŚRĪLA SANĀTANA GOSVĀMĪ  [1 488 – 1 558].

 

ŚRĪLA SANĀTANA GOSVĀMĪ POSJEĆUJE GOSPODINA U JAGANNĀTHA PURĪYU.

 

Bhaktivinoda Ṭhākura je sažeto opisao sadržaj Četvrtog Poglavlja Antya-līle u svojoj Amṛta-pravāha-bhāṣyi na slijedeći način. Śrīla Sanātana Gosvāmī je sam došao iz Mathure u Jagannātha Purī da vidi Gospodina Caitanyu. Pošto se na putu kroz šumu Jhārikhaṇḍu kupao u prljavoj vodi i nije mogao dobiti dovoljno hrane, obolio je od svraba. Pateći od jakog svraba, odlučio je da se u prisustvu Śrī Caitanye Mahāprabhua baci pod točak Jagannāthinih kola i na taj način počini samoubistvo.

 

Kada je došao u Jagannātha Purī, Sanātana Gosvāmī je ostao neko vrijeme kod Haridāsa Ṭhākure i Śrī Caitanya Mahāprabhu se jako obradovao kada ga je vidio. Gospodin je obavijestio Sanātana Gosvāmīya o smrti njegovog mlađeg brata Anupame, koji je imao veliku vjeru u lotosova stopala Gospodina Rāmacandre. Jednog dana, Śrī Caitanya Mahāprabhu je rekao Sanātana Gosvāmīyu: ,,Tvoja odluka da počiniš samoubistvo je rezultat gune neznanja. Ljubav prema Bogu ne možeš dostići jednostavno oduzimajući sebi život. Već si posvetio svoj život i tijelo služenju Mene; stoga tvoje tijelo ne pripada tebi, niti imaš ikakvo pravo da počiniš samoubistvo. Ima toliko službi koje želim izvršiti kroz tvoje tijelo. Želim da propovijedaš kult predanog služenja i odeš u Vṛndāvanu i razotkriješ izgubljena sveta mjesta." Rekavši to, Śrī Caitanya Mahāprabhu je otišao, a Haridāsa Ṭhākura i Sanātana Gosvāmī su još dugo razgovarali o tome.

 

Jednog dana Śrī Caitanya Mahāprabhu je pozvao Sanātana Gosvāmīya u Yameśvara-ṭoṭu. Sanātana Gosvāmī je otišao Gospodinu putem koji je vodio duž obale mora. Kada je Śrī Caitanya Mahāprabhu upitao Sanātana Gosvāmīya kojim je putem došao, Sanātana Gosvāmī  je odgovorio: ,,Brojne sluge Gospodina Jagannātha prolaze putem koji vodi pored Siḿha-dvāra gata. Zbog toga nisam došao tim putem, već putem koji vodi duž obale." Sanātana Gosvāmī nije vidio da su mu stopala prekrivena plikovima od opekotina izazvanih vrućim pijeskom. Śrī Caitanya Mahāprabhu je bio zadovoljan kada je vidio veliko poštovanje koje je Sanātana Gosvāmī osjećao prema templu Gospodina Śrī Jagannātha.

 

Pošto je zbog bolesti imao otvorene rane na tijelu, Sanātana Gosvāmī je izbjegavao zagrljaje Śrī Caitanye Mahāprabhua, ali Gospodin bi ga ipak na silu zagrlio. Sanātana Gosvāmī je zbog toga bio veoma nesrećan i zato je upitao za savjet Jagadānanda Paṇḍita. Jagadānanda mu je savjetovao da se nakon Ratha-Yātrā festivala Jagannātha vrati u Vṛndāvanu, ali kada je Śrī Caitanya Mahāprabhu čuo za to uputstvo, izgrdio je Jagadānandu i podsjetio ga da je Sanātana Gosvāmī stariji i učeniji od njega. Śrī Caitanya Mahāprabhu je rekao Sanātana Gosvāmīyu da Mu nikada nije bilo neugodno zbog njegovog tjelesnog stanja, jer je Sanātana čisti bhakta. Pošto je Gospodin bio sannyāsī, nije smatrao jedno tijelo boljim od drugoga. Gospodin je rekao da održava Sanātanu i druge bhakte kao otac. Stoga Mu nije nimalo smetala tečnost koja je curila iz Sanātanine kože oboljele od svraba. Nakon što je tako razgovarao sa Sanātana Gosvāmīyem, Gospodin ga je ponovo zagrlio i nakon tog zagrljaja, Sanātana Gosvāmī je bio izliječen. Gospodin je naredio Sanātana Gosvāmīyu da ostane s Njim tu godinu, a slijedeće godine, nakon Ratha-Yātrā festivala, napusti Puruṣottama-Kṣetru i vrati se u Vṛndāvanu.

 

Nakon što je susreo Śrī Caitanyu Mahāprabhua, Śrīla Rūpa Gosvāmī se vratio u Bengal i tamo ostao godinu dana. Sav novac koji je imao razdijelio je rođacima, brāhmaṇama i templovima. Na taj način se potpuno povukao i vratio u Vrndavanu da sretne Sanātana Gosvāmīya.

 

Nakon opisa ovih događaja, Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī izlaže popis glavnih knjiga Śrīla Sanātana Gosvāmīya, Śrīla Rūpe Gosvāmīya i Śrīla Jīve Gosvāmīya.

 

Antya-līlā            Chapter 4: Sanātana Gosvāmī Visits the Lord at Jagannātha Purī

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Antya 4 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

ŚRĪLA SANĀTANA GOSWĀMĪ

Noviji postovi | Stariji postovi

VAISHNAVSKI KALENDAR
<< 11/2019 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
83826

Powered by Blogger.ba