VAISHNAVSKI KALENDAR

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

17.12.2018.

ADVENT OF ŚRĪMAD BHAGAVAD-GĪTĀ -- 18 DECEMBER 2018 TUESDAY -- EKĀDAŚĪ [SUITABLE FOR FASTING] -- FASTING FOR MOKṢADĀ EKĀDAŚĪ


POVIJEST BHAGAVAD-GĪTE -- BHAGAVAD-GĪTĀ JE PO GRUBOJ PROCJENI BILA IZGOVORENA PRIJE NAJMANJE 120.400.000 GODINA. U LJUDSKOM DRUŠTVU POSTOJI DVA MILIONA GODINA, A GOSPODIN JU JE PONOVO SAOPŠTIO ARJUNI PRIJE PET HILJADA GODINA.

 

GĪTĀ JE BILA SAOPŠTENA BOGU SUNCA VIVASVĀNU, JER JE KṢATRIYA  I OTAC SVIH SŪRYA-VAḾŚA KṢATRIYA, POTOMAKA BOGA SUNCA. POŠTO JU JE IZGOVORILA SVEVIŠNJA BOŽANSKA OSOBA, BHAGAVAD-GĪTĀ JE JEDNAKO DOBRA KAO VEDE. STOGA JE ZNANJE KOJE JE U NJOJ IZNESENO APAURUṢEYA – NADLJUDSKO.

 

BHAGAVAD-GĪTĀ SE MORA PRIHVATITI TAKVA KAKVA JESTE OD UČENIČKOG NASLIJEĐA I OVDJE JE OPISANO DA JU JE GOSPODIN OBJASNIO BOGU SUNCA, KOJI JU JE OBJASNIO SVOM SINU MANU-U, A MANU SVOM SINU MAHĀRĀJU IKṢVĀKU.

 

LJUDSKI ŽIVOT JE NAMIJENJEN NJEGOVANJU DUHOVNOG ZNANJA O VJEČNOM ODNOSU SA SVEVIŠNJOM BOŽANSKOM OSOBOM I DUŽNOST JE IZVRŠNIH ORGANA SVIH DRŽAVA I PLANETA DA KROZ OBRAZOVANJE, KULTURU I DEVOCIJU PRENESU GRAĐANIMA TA UČENJA.

 

DRUGIM RIJEČIMA, VOĐE SVIH DRŽAVA SU DUŽNI DA ŠIRE NAUKU O SVJESNOSTI KṚṢṆE, TAKO DA LJUDI MOGU ISKORISTITI OVU VELIKU NAUKU I SLIJEDITI PUT KOJI VODI KA USPJEHU, KORISTEĆI PRILIKU, KOJU IM PRUŽA LJUDSKI OBLIK ŽIVOTA.

 

ČETVRTO POGLAVLJE – Transcendentalno znanje – duhovno znanje o duši, Bogu i njihovom odnosu --- pročišćava i oslobađa osobu. Takvo znanje je plod djelovanja s devocijom [karma-yoge]. Gospodin objašnjava drevnu povijest Gīte, svrhu i značaj Njegovog povremenog pojavljivanja u materijalnom svijetu i neophodnost prilaženja Guru-u, samospoznatom učitelju.

 

STIH 1

 

śrī-bhagavān uvāca

imaḿ vivasvate yogaḿ   proktavān aham avyayam

vivasvān manave prāha   manur ikṣvākave 'bravīt

 

SYNONYMS: śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Personality of Godhead said; imam — this; vivasvate — unto the sun-god; yogam — the science of one's relationship to the Supreme; proktavān — instructed; aham — I; avyayam — imperishable; vivasvān — Vivasvān (the sun-god's name); manave — unto the father of mankind (of the name Vaivasvata); prāha — told; manuḥ — the father of mankind; ikṣvākave — unto King Ikṣvāku; abravīt — said.

 

Svevišnja Božanska Osoba, Gospodin  Śrī Kṛṣṇa reče: Prenio sam znanje o ovoj neuništivoj nauci o yogi bogu Sunca Vivasvānu, Vivasvān ga je prenio Manu-u, a Manu Ikṣvāku.

 

SMISAO: Ovde se opisuje povijest Bhagavad-gīte, koja datira iz davnih vremena kada je bila prenesena kraljevskom staležu svih planeta, počev od Sunca. Kraljevi svih planeta su posebno dužni da štite stanovništvo i zato kraljevski stalež treba shvatiti Bhagavad-gītu da bi mogao vladati građanima i zaštititi ih od materijalne vezanosti za požudu. Ljudski život je namijenjen njegovanju duhovnog znanja o vječnom odnosu sa Svevišnjom Božanskom Osobom i dužnost je izvršnih organa svih država i planeta da kroz obrazovanje, kulturu i devociju prenesu građanima ta učenja. Drugim riječima, vođe svih država su dužni da šire nauku o svjesnosti Kṛṣṇe, tako da ljudi mogu iskoristiti ovu veliku nauku i slijediti put koji vodi ka uspjehu, koristeći priliku, koju im pruža ljudski oblik života.

 

U ovom milenijumu, bog Sunca je poznat kao Vivasvān, kralj Sunca, koje je porijeklo svih planeta u Sunčevom sistemu. U Brahma-saḿhiti [5.52] je rečeno:

 

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāḿ

rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ

yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro

govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ bhajāmi

 

Brahmā je rekao: ,,Obožavam Svevišnju Božansku Osobu, Govindu [Kṛṣṇu], koji je izvorna osoba i po čijem uređenju Sunce, kralj svih planeta, posjeduje ogromnu moć i toplotu. Sunce predstavlja Gospodinovo oko i kreće se svojom putanjom po Njegovoj naredbi."

 

Sunce je kralj svih planeta, a bog Sunca [koji se sada zove Vivasvān], vlada Suncem, koje upravlja svim drugim planetama snabdijevajući ih toplotom i svjetlošću. On kruži po naredbi Gospodina Kṛṣṇe, koji je prvobitno prenio nauku o Bhagavad-gīti Vivasvānu. Tako je Vivasvān postao Njegov prvi učenik, koji je shvatio nauku o Bhagavad-gīti, stoga, nije špekulativna rasprava namijenjena beznačajnim svjetovnim učenjacima, već mjerodavna knjiga znanja koja potiče od pradavnih vremena.

 

U Mahābhārati  [Śānti-parva 348.51-52]  nalazimo slijedeći opis istorije Gīte:

 

tretā-yugādau ca tato   vivasvān manave dadau

manuś ca loka-bhṛty-arthaḿ   sutāyekṣvākave dadau

ikṣvākuṇā ca kathito   vyāpya lokān avasthitaḥ

 

,,Na početku milenijuma poznatog kao Tretā-yuga, Vivasvān je prenio Manu-u ovu nauku o odnosu sa Svevišnjim. Kao otac čovječanstva, Manu ju je prenio svom sinu Mahārāju Ikṣvāku, kralju ove planete Zemlje i praocu Raghu dinastije u kojoj se pojavio Gospodin Rāmacandra." Tako Bhagavad-gītā postoji u ljudskom društvu od vremena Mahārāje Ikṣvākua.

 

U sadašnjem trenutku, prošlo je samo pet hiljada godina Kali-yuge, koja traje 432 000 godina. Prije nje je bila Dvāpara-yuga [koja traje 864 000 godina], a prije nje Tretā-yuga [koja traje 1 296 000 godina]. Tako je Manu saopštio Bhagavad-gītu svom učeniku i sinu Mahārāju Ikṣvāku, kralju ove planete Zemlje, prije 2 165 112 godina. Izračunato je da doba sadašnjeg Manua traje oko 305 300 000 godina, od kojih je prošlo 120 400 000 godina. Ako prihvatimo da je Gospodin saopštio Gitu Svom učeniku bogu Sunca Vivasvānu  prije rođenja Manua, Bhagavad-gītā je po gruboj procjeni bila izgovorena prije najmanje 120 400 000 godina. U ljudskom društvu postoji dva miliona godina, a Gospodin ju je ponovo saopštio Arjuni prije pet hiljada godina. To je gruba procjena povijesti Gite, prema riječima same Gite i njenog govornika, Gospodina Śrī Kṛṣṇe. Gītā je bila saopštena bogu Sunca Vivasvānu, jer je kṣatriya  i otac svih Sūrya-vaḿśa kṣatriya, potomaka boga Sunca. Pošto ju je izgovorila Svevišnja Božanska Osoba, Bhagavad-gītā je jednako dobra kao Vede. Stoga je znanje koje je u njoj izneseno apauruṣeya – nadljudsko. Kao što se vedska uputstva prihvataju takva kakva jesu, bez svjetovnog tumačenja, Gītā se mora prihvatiti bez svjetovnog tumačenja. Svjetovni mudrijaši mogu na svoj način špekulirati o Gīti, ali to nije Bhagavad-gītā kakva jeste. Bhagavad-gītā se mora prihvatiti takva kakva jeste od učeničkog naslijeđa i ovdje je opisano da ju je Gospodin objasnio bogu Sunca, koji ju je objasnio svom sinu Manu-u, a Manu svom sinu Mahārāji Ikṣvāku.

 

KOMENTAR -- Kali-yuga je započela  u februaru 3.102 godine prije naše ere, tako da je do sada prošlo nešto više od pet hiljada godina, tačnije: 3 .102 prije naše ere + 2.017 naše ere = 5 119 godina.

 

Kralj svih planeta, ili bog Sunca se u ovoj našoj vremenskoj epohi naziva Vivasvān, a inače ima još puno drugih imena kao  Sūrya Nārāyaṇa, Sūryadeva, Mārtaṇḍa, Vāiraja, Hiraṇyagarbha, Mitra, itd.

 

Chapter 4: Transcendental Knowledge

Bhaktivedanta VedaBase: Bhagavad-gītā As It Is 4.1

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

13.12.2018.

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- SAṄKĪRTANA DEPARTMENT BUS PARTIES DEPART FOR BOOK DISTRIBUTION IN OCTOBER 2013.

22.11.2018.

KEŚAVA MASA [MĀRGAŚIRṢA] GAURABDA 532 [GCal 11, Build 2]


              Sarajevo [Bosnia and Herzegovina] ]43N52 18E26, +1:00]

 

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST RASI          

----------------------------------------------------------------------------------------------------

23 Nov 2018 Fr   Pratipat                          K Siva      Krittika            Vrsabha

                 Sri Krsna Rasayatra

                 Tulasi-Saligrama Vivaha (marriage)

                 Sri Nimbarkacarya -- Appearance

                 Katyayani vrata begins

24 Nov 2018 Sa   Dvitiya                           K Siddha    Rohini              Vrsabha

25 Nov 2018 Su   Tritiya                           K Sadhya    Mrigasira           Mithuna

26 Nov 2018 Mo   Caturthi                          K Subha     Ardra               Mithuna

27 Nov 2018 Tu   Pancami                           K Sukla     Pusyami             Karka

28 Nov 2018 We   Sasti                             K Brahma    Aslesa              Karka

29 Nov 2018 Th   Saptami                           K Indra     Magha               Simha

30 Nov 2018 Fr   Astami                            K Viskumba  Purva-phalguni      Simha

 1 Dec 2018 Sa   Navami                            K Priti     Uttara-phalguni     Kanya

 2 Dec 2018 Su   Dasami                            K Ayusmana  Hasta               Kanya

 3 Dec 2018 Mo   Ekadasi (suitable for fasting)    K Saubhagya Citra           *   Kanya

                 Fasting for Utpanna Ekadasi

                 Sri Narahari Sarakara Thakura -- Disappearance

 4 Dec 2018 Tu   Dvadasi                           K Sobana    Swati               Tula

                 Break fast 07:03 - 07:52 (LT)

                 Sri Kaliya Krsnadasa -- Disappearance

 5 Dec 2018 We   Trayodasi                         K Atiganda  Visakha             Tula

                 Sri Saranga Thakura -- Disappearance

 6 Dec 2018 Th   Caturdasi                         K Sukarma   Anuradha            Vrscika

 7 Dec 2018 Fr   Amavasya                          K Dhriti    Jyestha             Vrscika

 8 Dec 2018 Sa   Pratipat                          G Sula      Mula                Dhanus

 9 Dec 2018 Su   Dvitiya                           G Ganda     Purva-asadha        Dhanus

10 Dec 2018 Mo   Tritiya                           G Vriddhi   Uttara-asadha       Dhanus

11 Dec 2018 Tu   Caturthi                          G Dhruva    Uttara-asadha       Makara

12 Dec 2018 We   Pancami                           G Vyagata   Sravana             Makara

13 Dec 2018 Th   Sasti                             G Harsana   Dhanista            Kumbha

                 Odana sasthi

14 Dec 2018 Fr   Saptami                           G Vajra     Satabhisa           Kumbha

15 Dec 2018 Sa   Astami                            G Siddhi    Purva-bhadra        Kumbha

16 Dec 2018 Su   Navami                            G Vyatipata Uttara-bhadra       Mina

--------- Dhanus Sankranti (Sun enters Sagittarius on 16 Dec, 04:34 LT) ---------

17 Dec 2018 Mo   Dasami                            G Variyana  Revati              Mina

18 Dec 2018 Tu   Ekadasi (suitable for fasting)    G Parigha   Asvini          *   Mesa

                 Fasting for Moksada Ekadasi

                 Advent of Srimad Bhagavad-gita

19 Dec 2018 We   Dvadasi                           G Siva      Bharani             Mesa

                 Break fast 08:49 - 10:14 (LT)

20 Dec 2018 Th   Trayodasi                         G Siddha    Krittika            Vrsabha

21 Dec 2018 Fr   Caturdasi                         G Sadhya    Rohini              Vrsabha

22 Dec 2018 Sa   Purnima                           G Subha     Mrigasira           Vrsabha

                 Katyayani vrata ends

 

 

12.11.2018.

CHENNAI ISKCON TAMIL NADU INDIA -- ŚRĪ MĀDHURYA KADAMBINI SEMINAR -- H.H. BHĀNU SWĀMĪ MAHĀRĀJA -- 1 MAY 2013

25.10.2018.

ŚRĪ DĀMODARĀṢṬAKA [PART 1]

 

 

ŚRĪ DĀMODARĀṢṬAKA  [ŚRĪ HARI-BHAKTI-VILĀSA: 2.16.198 ] -- WHICH HAS BEEN SPOKEN BY THE SAGE SATYAVRATA MUNI.

 


VERSE 1

 

namāmīśvaraḿ sac-cid-ānanda-rūpaḿ

lasat-kuṇḍalaḿ gokule bhrājamanam

yaśodā-bhiyolūkhalād dhāvamānaḿ

parāmṛṣṭam atyantato drutya gopyā

 

To the Supreme Lord, whose form is the embodiment of eternal existence, knowledge, and bliss, whose shark-shaped earrings are swinging to and fro, who is beautifully shining in the divine realm of Gokula, who I (due to the offence of breaking the pot of yogurt that His mother was churning into butter and then stealing the butter that was kept hanging from a swing) is quickly running from the wooden grinding mortar in fear of mother Yashoda, but who has been caught from behind by her who ran after Him with greater speed - to that Supreme Lord, Sri Damodara, I offer my humble obeisances.

 

VERSE 2

 

rudantaḿ muhur netra-yugmaḿ mṛjantam

karāmbhoja-yugmena sātańka-netram

muhuḥ śvāsa-kampa-trirekhāńka-kaṇṭha-

sthita-graivaḿ dāmodaraḿ bhakti-baddham

 

(Seeing the whipping stick in His mother’s hand,) He is crying and rubbing His eyes again and again with His two lotus hands. His eyes are filled with fear, and the necklace of pearls around His neck, which is marked with three lines like a conch shell, is shaking because of His quick breathing due to crying. To this Supreme Lord, Sri Damodara, whose belly is bound not with ropes but with His mother’s pure love, I offer my humble obeisances.

 

VERSE 3

 

itīdṛk sva-līlābhir ānanda-kuṇḍe

sva-ghoṣaḿ nimajjantam ākhyāpayantam

tadīyeṣita-jñeṣu bhaktair jitatvaḿ

punaḥ prematas taḿ śatāvṛtti vande

 

By such childhood pastimes as this He is drowning the inhabitants of Gokula in pools of ecstasy, and is revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of His supreme majesty and opulence that He is only conquered by devotees whose pure love is imbues with intimacy and is free from all conceptions of awe and reverence. With great love I again offer my obeisances to Lord Damodara hundreds and hundreds of times.

 

VERSE 4

 

varaḿ deva mokṣaḿ na mokṣāvadhiḿ vā

na canyaḿ vṛṇe ‘haḿ vareṣād apīha

idaḿ te vapur nātha gopāla-bālaḿ

sadā me manasy āvirāstāḿ kim anyaiḥ

 

O Lord, although You are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to You for the boon of impersonal liberation, nor the highest liberation of eternal life in Vaikuntha, nor any other boon (which may be obtained by executing the nine processes of bhakti. O Lord, I simply wish that this form of Yours as Bala Gopala in Vrndavana may ever be manifest in my heart, for what is the use to me of any other boon besides this?

 

VERSE 5

 

idaḿ te mukhāmbhojam atyanta-nīlair

vṛtaḿ kuntalaiḥ snigdha-raktaiś ca gopyā

muhuś cumbitaḿ bimba-raktādharaḿ me

manasy āvirāstām alaḿ lakṣa-lābhaiḥ

 

O Lord, Your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair tinged with red, is kissed again and again by mother Yasoda, and Your lips are reddish like the bimba fruit. May this beautiful vision of Your lotus face be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me. idaḿ te mukhāmbhojam atyanta-nīlair  vṛtaḿ kuntalaiḥ snigdha-raktaiś ca gopyā  muhuś cumbitaḿ bimba-raktādharaḿ me  manasy āvirāstām alaḿ lakṣa-lābhaiḥ O Lord, Your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair tinged with red, is kissed again and again by mother Yasoda, and Your lips are reddish like the bimba fruit. May this beautiful vision of Your lotus face be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me. idaḿ te mukhāmbhojam atyanta-nīlair  vṛtaḿ kuntalaiḥ snigdha-raktaiś ca gopyā  muhuś cumbitaḿ bimba-raktādharaḿ me  manasy āvirāstām alaḿ lakṣa-lābhaiḥ O Lord, Your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair tinged with red, is kissed again and again by mother Yasoda, and Your lips are reddish like the bimba fruit. May this beautiful vision of Your lotus face be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me.

 

VERSE 6

 

namo deva dāmodarānanta viṣṇo

prasīda prabho duḥkha-jālābdhi-magnam

kṛpā-dṛṣṭi-vṛṣṭyāti-dīnaḿ batānu

gṛhāṇeṣa mām ajñam edhy akṣi-dṛśyaḥ


O Supreme Godhead, I offer my obeisances unto You. O Damodara! O Ananta! O Vishnu! O master! O my Lord, be pleased upon me. By showering Your glance of mercy upon me, deliver this poor ignorant fool who is immersed in an ocean of worldly sorrows, and become visible to my eyes.

 

VERSE 7

 

kuverātmajau baddha-mūrtyaiva yadvat

tvayā mocitau bhakti-bhājau kṛtau ca

tathā prema-bhaktiḿ svakāḿ me prayaccha

na mokṣe graho me ‘sti dāmodareha

 

“ O Lord Damodara, just as the two sons of Kuvera - Manigriva and Nalakuvara -were delivered from the curse of Narada and made into great devotees by You in Your form as a baby tied with rope to a wooden grinding mortar, in the same way, please give to me Your own prema-bhakti. I only long for this and have no desire for any kind of liberation.

 

VERSE 8

 

namas te ‘stu dāmne sphurad-dīpti-dhāmne

tvadīyodarāyātha viśvasya dhāmne

namo rādhikāyai tvadīya-priyāyai

namo ‘nanta-līlāya devāya tubhyam

 

“ O Lord Damodara, I first of all offer my obeisances to the brilliantly effulgent rope which binds Your belly. I then offer my obeisances to Your belly, which is the abode of the entire universe. I humbly bow down to Your most beloved Shrimati Radharani, and I offer all obeisances to You, the Supreme Lord, who displays unlimited pastimes.

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪ DĀMODARĀṢṬAKAM  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/ ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA -- ŚRĪ DĀMODARĀṢṬAKAM  https://www.facebook.com/tovp.mayapur/
23.10.2018.

DĀMODARA MĀSA [KĀRTIKA] GAURABDA 532 [GCal 11, Build 2]

 

             

              Sarajevo [Bosnia and Herzegovina] [43N52 18E26, +1:00]

 

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST RASI          

----------------------------------------------------------------------------------------------------

25 Oct 2018 Th   Pratipat                          K Siddhi    Bharani             Mesa

26 Oct 2018 Fr   Dvitiya                           K Vyatipata Krittika            Mesa

27 Oct 2018 Sa   Tritiya                           K Variyana  Rohini              Vrsabha

                 Last day of Daylight Saving Time

28 Oct 2018 Su   Caturthi                          K Parigha   Mrigasira           Vrsabha

29 Oct 2018 Mo   Pancami                           K Siva      Ardra               Mithuna

                 Srila Narottama Dasa Thakura -- Disappearance

30 Oct 2018 Tu   Sasti                             K Siddha    Punarvasu           Mithuna

31 Oct 2018 We   Saptami                           K Sadhya    Pusyami             Karka

 1 Nov 2018 Th   Navami                            K Subha     Aslesa              Karka

                 Appearance of Radha Kunda, snana dana

                 Bahulastami

                 Sri Virabhadra -- Appearance

 2 Nov 2018 Fr   Dasami                            K Brahma    Magha               Simha

 3 Nov 2018 Sa   Ekadasi (suitable for fasting)    K Indra     Purva-phalguni  *   Simha

                 Fasting for Rama Ekadasi

 4 Nov 2018 Su   Dvadasi                           K Vaidhriti Uttara-phalguni     Kanya

                 Break fast 06:26 - 09:48 (LT)

 5 Nov 2018 Mo   Trayodasi                         K Viskumba  Hasta               Kanya

 6 Nov 2018 Tu   Caturdasi                         K Priti     Citra               Tula

 7 Nov 2018 We   Amavasya                          K Ayusmana  Swati               Tula

                 Dipa dana, Dipavali, (Kali Puja)

 8 Nov 2018 Th   Pratipat                          G Saubhagya Visakha             Tula

                 Go Puja. Go Krda. Govardhana Puja.

                 Bali Daityaraja Puja

                 Sri Rasikananda -- Appearance

 9 Nov 2018 Fr   Dvitiya                           G Sobana    Anuradha            Vrscika

                 Sri Vasudeva Ghosh -- Disappearance

10 Nov 2018 Sa   Tritiya                           G Atiganda  Jyestha             Vrscika

11 Nov 2018 Su   Caturthi                          G Sukarma   Mula                Dhanus

                 Srila Prabhupada -- Disappearance

12 Nov 2018 Mo   Pancami                           G Dhriti    Purva-asadha        Dhanus

13 Nov 2018 Tu   Sasti                             G Sula      Uttara-asadha       Makara

14 Nov 2018 We   Saptami                           G Ganda     Sravana             Makara

15 Nov 2018 Th   Astami                            G Vriddhi   Dhanista            Makara

                 Gopastami, Gosthastami

                 Sri Gadadhara Dasa Gosvami -- Disappearance

                 Sri Dhananjaya Pandita -- Disappearance

                 Sri Srinivasa Acarya -- Disappearance

16 Nov 2018 Fr   Navami                            G Dhruva    Dhanista            Kumbha

                 Jagaddhatri Puja

17 Nov 2018 Sa   Navami                            G Vyagata   Satabhisa           Kumbha

----------- Vrscika Sankranti (Sun enters Scorpio on 16 Nov, 13:55 LT) -----------

18 Nov 2018 Su   Dasami                            G Harsana   Purva-bhadra        Mina

19 Nov 2018 Mo   Ekadasi (suitable for fasting)    G Vajra     Uttara-bhadra   *   Mina

                 Fasting for Utthana Ekadasi

                 Srila Gaura Kisora Dasa Babaji -- Disappearance

                 First day of Bhisma Pancaka

20 Nov 2018 Tu   Dvadasi                           G Siddhi    Revati              Mina

                 Break fast 06:47 - 09:56 (LT)

21 Nov 2018 We   Trayodasi                         G Vyatipata Asvini              Mesa

22 Nov 2018 Th   Caturdasi                         G Variyana  Bharani             Mesa

                 Sri Bhugarbha Gosvami -- Disappearance

                 Sri Kasisvara Pandita -- Disappearance

                 Last day of Bhisma Pancaka

                 Last day of the fourth Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM]

 

23.09.2018.

PADMANĀBHA MASA [ĀŚVINA] GAURABDA 532 [GCal 11, Build 2]

 

             Sarajevo [Bosnia and Herzegovina] [43N52 18E26, +1:00]

 

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA          RASI          

----------------------------------------------------------------------------------------------------

25 Sep 2018 Tu   Pratipat                          K Vriddhi   Uttara-bhadra       Mina

26 Sep 2018 We   Dvitiya                           K Dhruva    Revati              Mina

27 Sep 2018 Th   Tritiya                           K Vyagata   Asvini              Mesa

28 Sep 2018 Fr   Caturthi                          K Harsana   Bharani             Mesa

29 Sep 2018 Sa   Pancami                           K Vajra     Krittika            Vrsabha

30 Sep 2018 Su   Sasti                             K Siddhi    Rohini              Vrsabha

 1 Oct 2018 Mo   Saptami                           K Vyatipata Mrigasira           Vrsabha

                 Srila Prabhupada's arrival in the USA

 2 Oct 2018 Tu   Astami                            K Variyana  Ardra               Mithuna

 3 Oct 2018 We   Navami                            K Parigha   Punarvasu           Mithuna

 4 Oct 2018 Th   Dasami                            K Siddha    Pusyami             Karka

 5 Oct 2018 Fr   Ekadasi (suitable for fasting)    K Sadhya    Aslesa          *   Karka

                 Fasting for Indira Ekadasi

 6 Oct 2018 Sa   Dvadasi                           K Subha     Magha               Simha

                 Break fast 06:49 - 10:39 (DST)

 7 Oct 2018 Su   Trayodasi                         K Sukla     Purva-phalguni      Simha

 8 Oct 2018 Mo   Caturdasi                         K Brahma    Uttara-phalguni     Kanya

 9 Oct 2018 Tu   Pratipat                          G Indra     Hasta               Kanya

10 Oct 2018 We   Dvitiya                           G Vaidhriti Citra               Tula

11 Oct 2018 Th   Tritiya                           G Priti     Swati               Tula

12 Oct 2018 Fr   Caturthi                          G Ayusmana  Visakha             Vrscika

13 Oct 2018 Sa   Pancami                           G Saubhagya Anuradha            Vrscika

14 Oct 2018 Su   Sasti                             G Sobana    Jyestha             Vrscika

15 Oct 2018 Mo   Saptami                           G Atiganda  Mula                Dhanus

                 Durga Puja

16 Oct 2018 Tu   Astami                            G Sukarma   Purva-asadha        Dhanus

17 Oct 2018 We   Astami                            G Dhriti    Uttara-asadha       Makara

18 Oct 2018 Th   Navami                            G Sula      Sravana             Makara

------------- Tula Sankranti (Sun enters Libra on 17 Oct, 15:09 DST) -------------

19 Oct 2018 Fr   Dasami                            G Sula      Dhanista            Makara

                 Ramacandra Vijayotsava

                 Sri Madhvacarya -- Appearance

20 Oct 2018 Sa   Ekadasi (suitable for fasting)    G Ganda     Satabhisa       *   Kumbha

                 Fasting for Pasankusa Ekadasi

21 Oct 2018 Su   Dvadasi                           G Vriddhi   Purva-bhadra        Kumbha

                 Break fast 07:07 - 10:43 (DST)

                 Srila Raghunatha Dasa Gosvami -- Disappearance

                 Srila Raghunatha Bhatta Gosvami -- Disappearance

                 Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvami -- Disappearance

22 Oct 2018 Mo   Trayodasi                         G Dhruva    Uttara-bhadra       Mina

23 Oct 2018 Tu   Caturdasi                         G Vyagata   Revati              Mina

                 Last day of the third Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM]

24 Oct 2018 We   Purnima                           G Vajra     Asvini              Mesa

                 Sri Krsna Saradiya Rasayatra

                 Sri Murari Gupta -- Disappearance

                 Laksmi Puja

                 Fourth month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM]

                 [urad dal fast for one month]

 

 

 

                

 

22.09.2018.

ŚRĪLA HARIDĀSA ṬHĀKURA – DISAPPEARANCE -- 23 SEPTEMBER 2018 SUNDAY -- CATURDĀŚĪ [PART 2]


THE PASSING OF ŚRĪLA HARIDĀSA ṬHĀKURA.

 

ŚRĪ CAITANYA MAHĀPRABHU  RAZOTKRIVA PRAVI IDENTITET ŚRĪLA HARIDĀSA ṬHĀKURE.

 

U NAŠEM POKRETU SVJESNOSTI KṚṢṆE ODREDILI SMO ŠESNAEST KRUGOVA KAO MINIMUM TAKO DA SE LJUDI SA ZAPADA NE BI OSJEĆALI PREOPTEREĆENIM. TIH ŠESNAEST KRUGOVA MORAMO ZAVRŠITI, GLASNO MANTRAJUĆI, TAKO DA MOŽEMO ČUTI I SEBE I DRUGE.

 

SVE DOK SE NE UZDIGNEMO NA RAZINU SPONTANE LJUBAVI PREMA BOGU, MORAMO SLIJEDITI PROPISANE PRINCIPE. ŚRĪLA HARIDĀSA ṬHĀKURA JE SVOJIM PRIMJEROM POKAZAO KAKO TREBAMO SLIJEDITI PROPISANE PRINCIPE. ŚRĪLA RAGHUNĀTHA DĀSA GOSVĀMĪ JE TAKOĐER POSTAVIO TAKAV PRIMJER.

 

PRVI PROPISANI PRINCIP JE DA MORAMO MANTRATI HARE KṚṢṆA MAHĀ-MANTRU DOVOLJNO GLASNO DA JE MOŽEMO ČUTI I MORAMO DATI ZAVJET DA ĆEMO MANTRATI ODREĐENI BROJ KRUGOVA.

 

THE PASSING OF ŚRĪLA HARIDĀSA ṬHĀKURA

 

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura je u svojoj Amṛta-pravāha-bhāṣya opisao sadržaj ovog poglavlja [Antya-līlā Chapter 11] na slijedeći način. U ovom poglavlju je opisano kako je Brahmā Haridāsa Ṭhākura sa dopuštenjem Śrī Caitanye Mahāprabhua napustio tijelo i kako je Gospodin sam izvršio pogrebnu ceremoniju i odnio tijelo do mora: Gospodin je lično pokopao tijelo, prekrio ga pijeskom i izgradio plato na tom mjestu. Nakon što se okupao u moru, lično je zamolio trgovce da Mu daju prasādam Gospodina Jagannātha u milostinju i razdijelio prasādam okupljenim bhaktama.

 

STIH 1

 

namāmi haridāsaḿ taḿ    caitanyaḿ taḿ ca tat-prabhum

saḿsthitām api yan-mūrtiḿ    svāńke kṛtvā nanarta yaḥ

 

SYNONYMS: namāmi — I offer my respectful obeisances; haridāsam — unto Haridāsa Ṭhākura; tam — him; caitanyam — unto Lord Caitanya; tam — Him; ca — also; tat-prabhum — his master; saḿsthitām — dead; api — certainly; yat — whose; mūrtim — bodily form; sva-ańke — on His lap; kṛtvā — keeping; nanarta — danced; yaḥ — He who.

 

Odajem svoje ponizno poštovanje Haridāsa Ṭhākuru i njegovom gospodaru, Śrī Caitanyi Mahāprabhuu, koji je plesao sa tijelom Haridāsa Ṭhākure u naručju.

 

STIH 21

 

āra dina mahāprabhu tāńra ṭhāñi āilā

sustha hao, haridāsa — bali' tāńre puchilā

 

SYNONYMS: āra dina — the next day; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāńra ṭhāñi — to his place; āilā — came; sustha hao — are you all right; haridāsa — O Haridāsa; bali' — saying; tāńre — unto him; puchilā — inquired.

 

Slijedećeg dana, Śrī Caitanya Mahāprabhu je posjetio Haridāsu i upitao ga: " Haridāsa, jesi Ii dobro?"

 

STIH 22

 

namaskāra kari' teńho kailā nivedana

śarīra sustha haya mora, asustha buddhi-mana

 

SYNONYMS: namaskāra kari' — after offering obeisances; teńho — he, Haridāsa Ṭhākura; kailā nivedana — submitted; śarīra — body; sustha — all right; haya — is; mora — my; asustha — not in a healthy condition; buddhi-mana — my mind and intelligence.

 

Haridāsa je odao Gospodinu poštovanje i odgovorio: "Moje tijelo je dobro, ali um i inteligencija nisu dobro."

 

STIH 23

 

prabhu kahe, — 'kon vyādhi, kaha ta' nirṇaya?'

teńho kahe, — 'sańkhyā-kīrtana nā pūraya'

 

SYNONYMS: prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; kon vyādhi — what disease; kaha ta' nirṇaya — can you ascertain; teńho kahe — he said; sańkhyā-kīrtana — fixed amount of chanting; nā pūraya — has not become complete.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu je još upitao Haridāsu "Možeš Ii utvrditi od čega boluješ?" Haridāsa Ṭhākura je odgovorio: "Moja bolest je da ne mogu završiti svoje krugove."

 

SMISAO: Ako neko ne može završiti utvrđeni broj krugova, trebamo shvatiti da se nalazi u bolesnom stanju duhovnog života. Śrīla Haridāsa Ṭhākura se zove nāmācārya. Naravno, mi ne možemo oponašati Haridāsa Ṭhākuru, ali svako mora mantrati propisani broj krugova. U našem pokretu svjesnosti Kṛṣṇe odredili smo šesnaest krugova kao minimum tako da se ljudi sa Zapada ne bi osjećali preopterećenim. Tih šesnaest krugova moramo završiti, glasno mantrajući, tako da možemo čuti i sebe i druge.

 

STIH 24

 

prabhu kahe, — "vṛddha ha-ilā 'sańkhyā' alpa kara

siddha-deha tumi, sādhane āgraha kene kara?

 

SYNONYMS: prabhu kahe — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu said; vṛddha ha-ilā — you have become old; sańkhyā alpa kara — reduce your number; siddha-deha tumi — you are already liberated; sādhane — in the regulative principles; āgraha kene kara — why are you eager.

 

Gospodin je rekao: "Sada, kada si ostario, možeš smanjiti broj krugova koje mantraš svakog dana. Već si oslobođen i zato nije potrebno da tako strogo slijediš propisane principe."

 

SMISAO: Sve dok se ne uzdignemo na razinu spontane ljubavi prema Bogu, moramo slijediti propisane principe. Haridāsa Ṭhākura je svojim primjerom pokazao kako trebamo slijediti propisane principe. Raghunātha dāsa Gosvāmī je također postavio takav primjer. U Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaki je rečeno: sańkhyā-pūrvaka-nāma-gāna-natibhiḥ kālāvasānī-kṛtau. Svi Gosvāmīyi, a posebno Raghunātha dāsa Gosvāmī, strogo su slijedili sve propisane principe. Prvi propisani princip je da moramo mantrati Hare Kṛṣṇa mahā-mantru dovoljno glasno da je možemo čuti i moramo dati zavjet da ćemo mantrati određeni broj krugova. Raghunātha dāsa Gosvāmī je ne samo mantrao određeni broj krugova, već je dao zavjet da će mnogo puta Gospodinu odati poštovanje,

 

STIH 25

 

loka nistārite ei tomāra 'avatāra'

nāmera mahimā loke karilā pracāra

 

SYNONYMS: loka nistārite — to deliver the people in general; ei — this; tomāra avatāra — your incarnation; nāmera mahimā — the glories of the holy name; loke — in this world; karilā pracāra — you have preached.

 

"Tvoja dužnost u ovoj inkarnaciji je da izbaviš Ijude. Dovoljno si propovijedao slave svetog imena u ovom svijetu."

 

SMISAO: Haridāsa Ṭhākura je poznat kao nāmācārya, jer je propovijedao slave pjevanja Hari-Nāme, Božjeg svetog imena. Koristeći riječi tomāra avatāra [tvoja inkarnacija], Śrī Caitanya Mahāprabhu je potvrdio da je Haridāsa Ṭhākura inkarnacija Brahme. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura izjavljuje da napredni bhakte pomažu Svevišnjem Gospodinu u Njegovoj misiji i da se takvi bhakte, ili lični pratioci inkarniraju po volji Svevišnjeg Gospodina. Svevišnji Gospodin se inkarnira po Svojoj volji i kvalificirani bhakte se također inkarniraju po Njegovoj volji da bi Mu pomogli u Njegovoj misiji. Tako je Haridāsa Ṭhākura inkarnacija Brahme. Drugi bhakte se također inkarniraju da bi pomogli Gospodinu u izvršavanju Njegove misije.

 

Antya-līlā            Chapter 11: The Passing of Haridāsa Ṭhākura

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Antya 11 Summary; 11.1; 11.21-25

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

 

22.09.2018.

ŚRĪLA HARIDĀSA ṬHĀKURA – DISAPPEARANCE -- 23 SEPTEMBER 2018 SUNDAY -- CATURDĀŚĪ [PART 1]


ŚRĪLA HARIDĀSA ṬHĀKURA  -- LIST OF VERSES [3 PAGES] -- SPISAK STIHOVA  

 

ṭhākura — Deities; CC Adi 1.19

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Adi 10.43

ṭhākura sārańga-dāsa — Ṭhākura Sārańga dāsa; CC Adi  10.113

ṭhākura haridāsa — Ṭhākura Haridāsa; CC Adi 10.124-126

śrī-kānu ṭhākura — Śrī Kānu Ṭhākura; CC Adi 11.40

ṭhākura nitāi — Nityānanda Prabhu; CC Adi 11.43

māmu ṭhākura — Māmu Ṭhākura; CC Adi 12.81ṭhākura haridāsa — Ṭhākura Haridāsa; CC Adi 13.54-55

ṭhākura nityānanda — Nityānanda Prabhu; CC Adi 13.61

ṭhākura — the ruler; CC Adi 17.213

haridāsa ṭhākura — Śrīla Haridāsa Ṭhākura; CC Madhya  1.63

ṭhākura nityānanda — Nityānanda Ṭhākura; CC Madhya 3.16

ṭhākura — His Divine Grace; CC Madhya 3.84

ṭhākura — the Deity; CC Madhya 4.51

ṭhākura — the Deity; CC Madhya 4.52

ṭhākura lañā — taking the Deity; CC Madhya 4.53

ṭhākura — the Deity; CC Madhya 4.54

ṭhākura — the Deity; CC Madhya 4.126

ṭhākura — the Lord; CC Madhya 4.141

varāha-ṭhākura — the temple of Varāhadeva; CC Madhya 5.3

ṭhākura — my dear Lord Gopāla; CC Madhya 5.33

ṭhākura-pāśa — from the Lord; CC Madhya 7.56

āmāra ṭhākura — My worshipable Deity; CC Madhya 9.112

viṭhṭhala-ṭhākura — the Deity known as Viṭhṭhala; CC  Madhya 9.282

haridāsa ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Madhya 11.86

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Madhya 13.41

tomāra ṭhākura — your Lord; CC Madhya 14.207

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Madhya  16.127-129

ṭhākura — the Deity; CC Madhya 18.28

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Madhya 25.229

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 1.46

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 1.209

ṭhākura upavāsī rahe — the master remains fasting; CC  Antya 2.65

ṭhākura — O great devotee ācārya; CC Antya 3.112

ṭhākura-ṭhāñi āila — she came and remained at the 

residence of Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 3.127

ṭhākura-caraṇe — at the lotus feet of Haridāsa Ṭhākura;  CC Antya 3.131

ṭhākura kahe — Haridāsa Ṭhākura said; CC Antya 3.133

ṭhākura kahe — Śrīla Haridāsa Ṭhākura said; CC Antya  3.136

ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 3.138

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 3.165

ṭhākura dekhi' — seeing Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 3.173

ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 3.176

haridāsa ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 3.249

sei ṭhākura — that master; CC Antya 4.47

ṭhākura darśana karāñā — after inducing him to see the  Deity; CC Antya 6.148

haridāsa-ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 7.48

caitanya-ṭhākura — Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Antya  8.36

haridāsa ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; CC Antya 11.17

jhaḍu-ṭhākura — Jhaḍu Ṭhākura; CC Antya 16.17

ṭhākura — my dear saintly person; CC Antya 16.20

ṭhākura kahe — Jhaḍu Ṭhākura said; CC Antya 16.23

ṭhākura kahe — Jhaḍu Ṭhākura said; CC Antya 16.28

jhaḍu-ṭhākura — Jhaḍu Ṭhākura; CC Antya 16.30

ṭhākura — Jhaḍu Ṭhākura; CC Antya 16.31

jhaḍu-ṭhākura — Jhaḍu Ṭhākura; CC Antya 16.33

ṭhākura — Deities; CC Antya 20.142-143

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta  

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

 

20.09.2018.

ŚRĪLA BHAKTIVINODA ṬHĀKURA – APPEARANCE -- 22 SEPTEMBER 2018 SATURDAY -- TRĀYODAŚĪ [PART 1]

 

 

ZBOG NEOBIČNE DUHOVNE KARIJERE REFORMATORA RELIGIJE VELIKOG KALIBRA, PLODNOG LITERARNOG OPUSA I UZORNOG ŽIVOTA, ŚRĪLA BHAKTIVINODA ṬHĀKURA JE SMATRAN  DOSTOJNIM NASLJEDNIKOM ŠESTORICE GOSVĀMĪYA IZ VṚĪNDAVANA I ČESTO JE NAZIVAN SEDMIM GOSVĀMĪYEM. OSTVARIO JE MNOGOBROJNA DOSTIGNUĆA. JEDNO OD NAJVAŽNIJIH JE I OTKRIĆE MJESTA ROĐENJA ŚRĪ CAITANYE MAHĀPRABHUA. TO JE OSTVARIO 1.887 GODINE INSPIRIRAN MNOGOBROJNIM VIZIJAMA, GODINAMA ISTRAŽIVANJA I NAPORNIM RADOM. OVO JE OZNAČILO ZNAČAJNU PREKRETNICU U VAIṢṆAVSKIM ANALIMA. KASNIJE JE INTENZIVNO PUTOVAO, ŠIREĆI UČENJE ŚRĪ CAITANYE MAHĀPRABHUA, PORAŽAVAJUĆI IMPERSONALISTE LOGIKOM I SVETIM SPISIMA, TE RAZOTKRIVAJUĆI ZABLUDU NOVE VRSTE -- INDIJACA OBRAZOVANIH PO BRITANSKOM SISTEMU, KOJI SU IZVRŠAVALI DOBRO SMIŠLJEN BRITANSKI PLAN DA SE SOFISTICIRANO VEDSKO ZNANJE DOVEDE U  SFERU PRAZNOVJERJA I RITUALA. NJEGOVA VJERA U KṚṢṆU BILA JE TOLIKO JAKA DA BI OTVORENO IZAZIVAO MOĆNE MISTIKE, KRALJEVE I KNJIŽEVNIKE NA DEBATE, TE IH USPIO NAVESTI DA PRIZNAJU SUPERIORNOST SVJESNOSTI KṚṢṆE.

 

Pojava Śrī Kṛṣṇe kao Śrī Caitanye Mahāprabhua u šesnaestom stoljeću preplavila je ljude devocijskom ekstazom. Međutim, gotovo tristo godina nakon Njegovog odlaska, yuga dharma Harināma Saṅkīrtana -- pjevanje svetih imena Gospodina je skoro nestalo i oni, koji su uopće čuli za to, smatrali su isto religijom nemoralnih prosjaka. Śrīla Bhaktivinoda Thākura je praktički samostalno vratio obožavanju Kṛṣṇe doličan, centralni položaj u kulturi Indije. Također je posijao sjeme njegovog propagiranja širom svijeta. Śrīla Bhaktivinoda Thākura je duhovni djed Hare Kṛṣṇa pokreta, autor stotine jedinstvenih devocijskih knjiga i čovjek koji se neograničeno predao za dobrobit čovječanstva. Zbog njegove neobične duhovne karijere reformatora religije velikog kalibra, plodnog literarnog opusa i uzornog života, smatran je dostojnim nasljednikom šestorice Gosvāmīya iz Vṛīndavana i često je nazivan sedmim Gosvāmīyem.

 

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura je rođen kao Kedārnātha Datta 2 septembra 1.838 godine u drevnom selu Birnagar [Ulagram] smještenom u distriktu Nadia u Zapadnom Bengalu. Bio je treći sin Ānanda Candra Datte i Jagat Mohinī Devī, potomak poznate  porodice i jako  imućnog djeda po majci. Njegova je porodica bila veoma pobožna, pa je Kedārnātha još od malih nogu bio upućen u mnoge aspekte duhovnog života i religije. Uživao je u redovnom čitanju Rāmāyaṇe i Mahābhārate, koje se odvijalo u njegovom domu. Kritički je gledao na pūje u kojima su tada žrtvovane životinje i na kojima su kastinski takozvani brāhmane dolazili s isključivom namjerom uživanja u ovakvim ponudama.

 

I pored imućne porodice, Kedārnātha je imao teško djetinjstvo. Njegova je porodica postepeno gubila svoje bogatstvo i zadužila se. Izgubio je oca  i većinu rođaka, koje su zahvatile brojne zaraze i bolesti. Suočen s odgovornošću izdržavanja majke, mlade supruge i vraćanja mnogih dugova, Kedārnātha je prvo prihvatio posao školskog učitelja. Bio je odličan učenjak i radio je mnogo. Konačno je u martu 1.868 godine Kedārnātha bio izabran za pomoćnika sudije. To je bio najviši položaj kojeg je mogao imati jedan Indijac u tadašnjoj Indiji pod upravom britanskom vlasti. Kedārnātha je uskoro postao poznat po svojoj oštroumnosti, intelektu i iskrenosti. Njegova karijera sudije bila je praćena čestim premještajima zbog sukoba britanskih službenika, koji su ga htjeli u svojoj oblasti. Zahvaljujući reputaciji duhovne osobe koja je dobro upućena u svete spise, često je pozivan da smiruje potencijalno opasne religijske nemire.

 

Iako izvanjski zadubljen u svakodnevne dužnosti višeg vladinog službenika, jedini pravi posao Bhaktivinode je bilo propovijedanje. To je činio služeći se snagom moćnog pera. Ranije je s velikim  poteškoćama došao do kopije Śrī Caitanye Caritāmṛte i pročitavši je nekoliko puta, napustio sve težnje za impersonalizmom. Svim srcem je uronio u nauku bhakti, kao što su je objasnila šestorica Gosvāmīya i napisao opširan opus svojih realizacija, davao predavanja i utemeljio stotine Nāma Haṭṭa grupa širom zemlje. Godine 1.868 napisao je Sac-Cid-Ānanda-Premalata, koja je bila toliko dobro primljena da je i sam dobio titulu Sac Cid Ānanda. Kasnije, impresionirani njegovom učenošću i predanošću, vodeći vaiṣṇave tog vremena dali su značenje tituli Bhaktivinoda -- onaj koji nalazi zadovoljstvo u bhakti. Tako je Kedārnātha postao poznat kao Sac-Cid-Ānanda Bhaktivinoda Ṭhākura.

 

Pored njegovih mnogobrojnih dostignuća Bhaktivinoda Ṭhākura je postao poznat i po otkriću mjesta rođenja Śrī Caitanye Mahāprabhua. To je ostvario 1.887 godine inspiriran mnogobrojnim vizijama, godinama istraživanja i napornim radom. Ovo je označilo značajnu prekretnicu u vaiṣṇavskim analima. Kasnije je intenzivno putovao, šireći učenje Śrī Caitanye Mahāprabhua, poražavajući impersonaliste logikom i svetim spisima, te razotkrivajući zabludu nove vrste Indijaca obrazovanih po britanskom sistemu, koji su izvršavali dobro smišljen britanski plan da se sofisticirano vedsko znanje dovede u  sferu praznovjerja i rituala. Njegova vjera u Kṛṣṇu bila je toliko jaka da bi otvoreno izazivao moćne mistike, kraljeve i književnike na debate, te ih uspio navesti da priznaju superiornost svjesnosti Kṛṣṇe.

 

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura je utemeljio načelo prakticiranja svjesnosti Kṛṣṇe, kao porodični čovjek. Kao viši činovnik izvršavao je svoje obaveze iskreno i produktivno. Kao glava velike porodice pobrinuo se za sve članove i osigurao im prikladno duhovno obrazovanje. Od četrnaestero djece, tri su njegova sina postala slavni kao duhovni filozofi i odvojenici. A jedno od njih, Bimal Prasad, postao je vodeći vaiṣṇavski Ācarya i inicirajući guru, kasnije poznat kao Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Goswāmī Mahārāja, duhovni učitelj Śrīla Prabhupāda. Usprkos svim obavezama na poslu i kod kuće, Śrīla  Bhaktivinoda Ṭhākura je bio sposoban u cijelosti obavljati rigorozni raspored mantranja, čitanja i pisanja.

 

Godine 1.896 Śrīla Bhaktivinoda Thākura je postigao uspjeh u širenju riječi Śrī Gaurāńge Mahāprabhua -- Śrī Caitanye Mahāprabhua izvan granica Indije. Njegova knjiga Śrī Gaurāńga-lilā-smarna-stotram bijaše poslana i dobro primljena na svim velikim sveučilištima i knjižnicama širom svijeta. Te je godine Bhaktivinoda Thākura ostvario hrabro, zapanjujuće pretkazanje da će se uskoro pojaviti osoba koja će propovijedati učenje Gospodina Caitanye širom svijeta. Iste se godine rodio Abhay Caran, kasnije poznat kao Śrīla Prabhupāda. Dvadesetak godina kasnije Abhay Caran je prvi put susreo Śrīla Bhaktisiddhāntu Sarasvatī Ṭhākura Goswāmī Mahārāja, četvrtog sina Bhaktivinode Thākura, kasnije prihvatio njegovu inicijaciju, te slijedeći njegove upute širio svjesnost Kṛṣṇe širom svijeta i utemeljio Međunarodno društvo za svjesnost Kṛṣṇe.

 

Dana 23 juna 1914, tačno u podne, Śrīla Sac-Cid- Ānanda Bhaktivinoda Thākura ušao je u vječne zabave Gospodina u duhovnom svijetu. Taj dan je bio posebno povoljan jer je ujedno bio i dan odlaska Śrī Gadadhare Pandita, bliskog pratioca Śrī Caitanye Mahāprabhua. U duhu istinskog vaiṣṇave, Bhaktivinoda Thākura će vječno živjeti kroz svoje riječi, djela i hiljade sljedbenika u učeničkom naslijeđu.

 

REFERENCE:


http://mayapur.com/node/1579

 


Stariji postovi

VAISHNAVSKI KALENDAR
<< 12/2018 >>
nedponutosricetpetsub
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
60655

Powered by Blogger.ba