VAISHNAVSKI KALENDAR

Mob: +387 63 220 084; +387 66 433 542; e-mail: Sona Gauranga Das JPS <sonagaurangadas@yahoo.com>

22.07.2019.

ŚRĪLA GOPĀLA BHAṬṬA GOSVĀMĪ – DISAPPEARANCE – 22 JULY 2019 MONDAY – PAÑCAMĪ [PART 1]

 

 

PO UPUTSTVU ŚRĪLA RŪPE I SANĀTANE, ŚRĪLA GOPĀLA BHAṬṬA GOSVĀMĪ JE INSTALIRAO JEDNO OD SEDAM GLAVNIH BOŽANSTAVA U VṚNDĀVANU, BOŽANSTVO ŚRĪ ŚRĪ RĀDHĀRAMAṆA. SEVAITI [SVEŠTENICI] RĀDHĀRAMAṆA TEMPLA PRIPADAJU GAUḌĪYA-SAMPRADĀYI.

 

śrī-gopāla bhaṭṭa eka śākhā sarvottama

rūpa-sanātana-sańge yāńra prema-ālāpana

 


SYNONYMS: śrī-gopāla bhaṭṭa — Śrī Gopāla Bhaṭṭa; eka — one; śākhā — branch; sarva-uttama — very exalted; rūpa — Rūpa; sanātana — Sanātana; sańge — company; yāńra — whose; prema — love of Godhead; ālāpana — discussion.

 

Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī, četrdeset sedma grana, bio je jedna od velikih i uzvišenih grana drveta. Uvijek je razgovarao o Ijubavi prema Bogu u društvu Rūpe Gosvāmīya i Sanātana Gosvāmīya.

 

SMISAO: Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī je bio sin Veńkaṭa Bhaṭṭe, stanovnika Śrī Rańgama. Gopāla Bhaṭṭa  je ranije pripadao učeničkom naslijeđu Rāmānuja-sampradāye, ali je kasnije postao član Gauḍīya-Sampradāye. 1433 Śakābda ere [A.D. 1 511], kada je Gospodin Caitanya Mahāprabhu obilazio južnu Indiju, boravio je četiri mjeseca za vrijeme razdoblja Cāturmāsye u kući Veńkaṭa Bhaṭṭe, kome se tada pružila prilika da služi Gospodina, koliko god mu je srce željelo. Gopāla Bhaṭṭa je tada imao priliku da služi Gospodina. Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī je kasnije dobio inicijaciju od svog ujaka, velikog sannyāsīya Prabodhānanda Sarasvatīya. I otac i majka Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīya su bili neizmjerno srećni, jer su svoje živote posvetili služenju Gospodina Caitanye Mahāprabhua. Dozvolili su Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīyu da ode u Vṛndāvanu i ostavili su svoj život misleći na Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Kada je Gospodin Caitanya kasnije bio obaviješten da je Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī otišao u Vṛndāvanu i sreo Śrīla Rūpu i Sanātana Gosvāmīya, bio je veoma zadovoljan i savjetovao je Śrīla Rūpi i Sanātani da prihvate  Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīya kao svog mlađeg brata i vode brigu o njemu. Iz velike ljubavi prema Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīyu, Śrīla Sanātana Gosvāmī je sastavio vaiṣṇavski smṛti po imenu Hari-Bhakti-Vilāsa i izdao ga pod njegovim imenom. Po uputstvu Śrīla Rūpe i Sanātane, Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī je instalirao jedno od sedam glavnih Božanstava u Vṛndāvanu, Božanstvo Rādhāramaṇa. Sevaiti [sveštenici] Rādhāramaṇa templa pripadaju Gauḍīya-sampradāyi.

 

Kada je Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī zamolio sve vaiṣṇave za dopuštenje  da napiše Śrī Caitanya-Caritāmṛtu, Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī mu je također dao svoje blagoslove, ali ga je zamolio da ne spominje njegovo ime u knjizi.

 

Zato je Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī vrlo oprezno spomenuo Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmīya u jednom ili dva odlomka Śrī Caitanya-Caritāmṛte. Śrīla Jīva Gosvāmī je na početku svoje Tattva-Sandarbhe napisao: ,,Bhakta iz južne Indije, koji se rodio u brahmanskoj porodici i koji je bio vrlo prisni prijatelj Rūpe Gosvāmīya i Sanātane Gosvāmīya, napisao je knjigu koju nije sastavio hronološki. Zato ja, sićušno živo biće poznato kao jīva, pokušavam hronološki svrstati događaje u knjizi, u skladu s uputstvima velikih osoba poput Madhvācārye, Śrīdhara Svāmīya, Rāmānujācārye i drugih senior vaiṣṇava u učeničkom naslijeđu. Na početku Bhagavat-Sandarbhe postoje slične izjave Śrīla Jīve Gosvāmīya. Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī je napisao knjigu pod naslovom Sat-Kriyā-Sāra-Dīpikā, uredio je Hari-Bhakti-Vilāsu, napisao predgovor za Sat-Sandarbhu i komentar na Kṛṣṇa-Karṇāmṛtu i instalirao Božanstvo Rādhāramaṇa u Vṛndāvanu. U Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā [184] se spominje da je ranije, u zabavama Gospodina Kṛṣṇe njegovo ime bilo Anańga-Mañjarī. Ponekad se također kaže da je bio inkarnacija Guṇa-Mañjarī. Śrīnivāsa Ācārya i Gopīnātha Pūjārī  su bili njegova dva učenika,

 

Ādi-līlā Chapter 10: The Trunk, Branches and Subbranches of the Caitanya Tree

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 10.105

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

ŚRĪLA GOPĀLA BHAṬṬA GOSVĀMĪ https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
16.07.2019.

GURU [VYĀSA] PŪRṆIMĀ -- ŚRĪLA SANĀTANA GOSWĀMĪ – DISAPPEARANCE -- FIRST MONTH OF CĀTURMĀSYA BEGINS [PŪRṆIMĀ SYSTEM] [GREEN LEAFY VEGETABLE FAST FOR ONE MONTH] -- 16 JULY 2019 TUESDAY -- PŪRṆIMĀ [PART 1]


ŚRĪLA SANĀTANA GOSVĀMĪ  [1 488 – 1 558].

 

ŚRĪLA SANĀTANA GOSVĀMĪ POSJEĆUJE GOSPODINA U JAGANNĀTHA PURĪYU.

 

Bhaktivinoda Ṭhākura je sažeto opisao sadržaj Četvrtog Poglavlja Antya-līle u svojoj Amṛta-pravāha-bhāṣyi na slijedeći način. Śrīla Sanātana Gosvāmī je sam došao iz Mathure u Jagannātha Purī da vidi Gospodina Caitanyu. Pošto se na putu kroz šumu Jhārikhaṇḍu kupao u prljavoj vodi i nije mogao dobiti dovoljno hrane, obolio je od svraba. Pateći od jakog svraba, odlučio je da se u prisustvu Śrī Caitanye Mahāprabhua baci pod točak Jagannāthinih kola i na taj način počini samoubistvo.

 

Kada je došao u Jagannātha Purī, Sanātana Gosvāmī je ostao neko vrijeme kod Haridāsa Ṭhākure i Śrī Caitanya Mahāprabhu se jako obradovao kada ga je vidio. Gospodin je obavijestio Sanātana Gosvāmīya o smrti njegovog mlađeg brata Anupame, koji je imao veliku vjeru u lotosova stopala Gospodina Rāmacandre. Jednog dana, Śrī Caitanya Mahāprabhu je rekao Sanātana Gosvāmīyu: ,,Tvoja odluka da počiniš samoubistvo je rezultat gune neznanja. Ljubav prema Bogu ne možeš dostići jednostavno oduzimajući sebi život. Već si posvetio svoj život i tijelo služenju Mene; stoga tvoje tijelo ne pripada tebi, niti imaš ikakvo pravo da počiniš samoubistvo. Ima toliko službi koje želim izvršiti kroz tvoje tijelo. Želim da propovijedaš kult predanog služenja i odeš u Vṛndāvanu i razotkriješ izgubljena sveta mjesta." Rekavši to, Śrī Caitanya Mahāprabhu je otišao, a Haridāsa Ṭhākura i Sanātana Gosvāmī su još dugo razgovarali o tome.

 

Jednog dana Śrī Caitanya Mahāprabhu je pozvao Sanātana Gosvāmīya u Yameśvara-ṭoṭu. Sanātana Gosvāmī je otišao Gospodinu putem koji je vodio duž obale mora. Kada je Śrī Caitanya Mahāprabhu upitao Sanātana Gosvāmīya kojim je putem došao, Sanātana Gosvāmī  je odgovorio: ,,Brojne sluge Gospodina Jagannātha prolaze putem koji vodi pored Siḿha-dvāra gata. Zbog toga nisam došao tim putem, već putem koji vodi duž obale." Sanātana Gosvāmī nije vidio da su mu stopala prekrivena plikovima od opekotina izazvanih vrućim pijeskom. Śrī Caitanya Mahāprabhu je bio zadovoljan kada je vidio veliko poštovanje koje je Sanātana Gosvāmī osjećao prema templu Gospodina Śrī Jagannātha.

 

Pošto je zbog bolesti imao otvorene rane na tijelu, Sanātana Gosvāmī je izbjegavao zagrljaje Śrī Caitanye Mahāprabhua, ali Gospodin bi ga ipak na silu zagrlio. Sanātana Gosvāmī je zbog toga bio veoma nesrećan i zato je upitao za savjet Jagadānanda Paṇḍita. Jagadānanda mu je savjetovao da se nakon Ratha-Yātrā festivala Jagannātha vrati u Vṛndāvanu, ali kada je Śrī Caitanya Mahāprabhu čuo za to uputstvo, izgrdio je Jagadānandu i podsjetio ga da je Sanātana Gosvāmī stariji i učeniji od njega. Śrī Caitanya Mahāprabhu je rekao Sanātana Gosvāmīyu da Mu nikada nije bilo neugodno zbog njegovog tjelesnog stanja, jer je Sanātana čisti bhakta. Pošto je Gospodin bio sannyāsī, nije smatrao jedno tijelo boljim od drugoga. Gospodin je rekao da održava Sanātanu i druge bhakte kao otac. Stoga Mu nije nimalo smetala tečnost koja je curila iz Sanātanine kože oboljele od svraba. Nakon što je tako razgovarao sa Sanātana Gosvāmīyem, Gospodin ga je ponovo zagrlio i nakon tog zagrljaja, Sanātana Gosvāmī je bio izliječen. Gospodin je naredio Sanātana Gosvāmīyu da ostane s Njim tu godinu, a slijedeće godine, nakon Ratha-Yātrā festivala, napusti Puruṣottama-Kṣetru i vrati se u Vṛndāvanu.

 

Nakon što je susreo Śrī Caitanyu Mahāprabhua, Śrīla Rūpa Gosvāmī se vratio u Bengal i tamo ostao godinu dana. Sav novac koji je imao razdijelio je rođacima, brāhmaṇama i templovima. Na taj način se potpuno povukao i vratio u Vrndavanu da sretne Sanātana Gosvāmīya.

 

Nakon opisa ovih događaja, Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī izlaže popis glavnih knjiga Śrīla Sanātana Gosvāmīya, Śrīla Rūpe Gosvāmīya i Śrīla Jīve Gosvāmīya.

 

Antya-līlā            Chapter 4: Sanātana Gosvāmī Visits the Lord at Jagannātha Purī

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Antya 4 Summary

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

ŚRĪLA SANĀTANA GOSWĀMĪ
15.07.2019.

ŚRĪDHARA MASA [ŚRĀVAṆA] GAURABDA 533 GCal 11, Build 2

 

              Sarajevo [Bosnia and Herzegovina] [43N52 18E26, +1:00]

 

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST RASI          

----------------------------------------------------------------------------------------------------

17 Jul 2019 We   Pratipat                          K Viskumba  Uttara-asadha       Makara

------------ Karka Sankranti (Sun enters Cancer on 17 Jul, 00:57 DST) ------------

18 Jul 2019 Th   Dvitiya                           K Priti     Sravana             Makara

19 Jul 2019 Fr   Tritiya                           K Ayusmana  Dhanista            Makara

20 Jul 2019 Sa   Tritiya                           K Saubhagya Satabhisa           Kumbha

21 Jul 2019 Su   Caturthi                          K Sobana    Purva-bhadra        Kumbha

22 Jul 2019 Mo   Pancami                           K Atiganda  Purva-bhadra        Mina

                 Srila Gopala Bhatta Gosvami -- Disappearance

23 Jul 2019 Tu   Sasti                             K Sukarma   Uttara-bhadra       Mina

24 Jul 2019 We   Saptami                           K Dhriti    Revati              Mina

25 Jul 2019 Th   Astami                            K Dhriti    Asvini              Mesa

                 Srila Lokanatha Gosvami -- Disappearance

26 Jul 2019 Fr   Navami                            K Ganda     Bharani             Mesa

                 The incorporation of ISKCON in New York

27 Jul 2019 Sa   Dasami                            K Vriddhi   Krittika            Vrsabha

28 Jul 2019 Su   Ekadasi (suitable for fasting)    K Dhruva    Rohini          *   Vrsabha

                 Fasting for Kamika Ekadasi

29 Jul 2019 Mo   Dvadasi                           K Vyagata   Mrigasira           Mithuna

                 Break fast 05:31 - 10:25 (DST)

30 Jul 2019 Tu   Trayodasi                         K Harsana   Ardra               Mithuna

31 Jul 2019 We   Caturdasi                         K Vajra     Punarvasu           Mithuna

 1 Aug 2019 Th   Pratipat                          G Siddhi    Pusyami             Karka

 2 Aug 2019 Fr   Dvitiya                           G Vyatipata Aslesa              Karka

 3 Aug 2019 Sa   Tritiya                           G Parigha   Purva-phalguni      Simha

 4 Aug 2019 Su   Caturthi                          G Siva      Uttara-phalguni     Simha

                 Sri Raghunandana Thakura -- Disappearance

                 Sri Vamsidasa Babaji -- Disappearance

 5 Aug 2019 Mo   Pancami                           G Siddha    Hasta               Kanya

 6 Aug 2019 Tu   Sasti                             G Sadhya    Citra               Kanya

 7 Aug 2019 We   Saptami                           G Subha     Swati               Tula

 8 Aug 2019 Th   Astami                            G Sukla     Visakha             Tula

 9 Aug 2019 Fr   Navami                            G Brahma    Anuradha            Vrscika

10 Aug 2019 Sa   Dasami                            G Indra     Jyestha             Vrscika

11 Aug 2019 Su   Ekadasi (suitable for fasting)    G Vaidhriti Mula            *   Dhanus

                 Fasting for Pavitraropana Ekadasi

                 Radha Govinda Jhulana Yatra begins

12 Aug 2019 Mo   Dvadasi                           G Viskumba  Purva-asadha        Dhanus

                 Break fast 05:46 - 08:38 (DST)

                 Srila Rupa Gosvami -- Disappearance

                 Sri Gauridasa Pandita -- Disappearance

13 Aug 2019 Tu   Trayodasi                         G Priti     Uttara-asadha       Dhanus

14 Aug 2019 We   Caturdasi                         G Ayusmana  Sravana             Makara

                 Last day of the first Caturmasya month [PURNIMA SYSTEM]

15 Aug 2019 Th   Purnima                           G Saubhagya Dhanista        *   Makara

                 Jhulana Yatra ends

                 Lord Balarama -- Appearance

                 (Fast today)

                 Second month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM]

                 (yogurt fast for one month)

 

 

09.07.2019.

THE ECSTATIC DANCING OF THE LORD AT RATHA-YĀTRĀ -- GOSPODINOVO ZANOSNO PLESANJE NA RATHA - YĀTRI [PART 1]


THE ECSTATIC DANCING OF THE LORD AT RATHA-YĀTRĀ.

 

A summary of this chapter is given by Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura in his Amṛta-pravāha-bhāṣya as follows. After bathing early in the morning, Śrī Caitanya Mahāprabhu saw the deities [Jagannātha, Baladeva and Subhadrā] get aboard their three cars. This function is called Pāṇḍu-vijaya. At that time, King Pratāparudra took a broom with a golden handle and began to cleanse the road. Lord Jagannātha took permission from the goddess of fortune and then started in the car for the Guṇḍicā temple. The road to the temple led along a broad, sandy beach, and on both sides of the road were residential quarters, houses and gardens. Along that road the servants called gauḍas began to pull the cars. Śrī Caitanya Mahāprabhu divided His saṅkīrtana party into seven divisions. With two mṛdaṅgas in each division, there were altogether fourteen mṛdaṅgas. While performing kīrtana, Śrī Caitanya Mahāprabhu exhibited various symptoms of transcendental ecstasy, and Jagannātha and Śrī Caitanya Mahāprabhu exchanged Their feelings very blissfully. When the cars reached the place known as Balagaṇḍi, the devotees offered the deities simple food. At this time, in a nearby garden, Śrī Caitanya Mahāprabhu and His devotees took a brief rest from the dancing.

 

GOSPODINOVO ZANOSNO PLESANJE NA RATHA - YĀTRI  

 

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura je u svojoj Amṛta-Pravāha-Bhāṣyi sažeto opisao sadržaj ovog poglavlja na slijedeći način. Nakon što se rano ujutro okupao, Śrī Caitanya Mahāprabhu je vidio da Božanstva Jagannātha, Baladeva i Subhadrā ulaze u Svoja kola. Ta ceremonija se zove Pāṇḍu-Vijaya. Tada je kralj Pratāparudra uzeo metlu sa zlatnom drškom i počeo čistiti put. Gospodin Jagannātha je zamolio boginju sreće za dopuštenje i u kolima krenuo ka Guṇḍicā templu. Put prema templu je vodio preko široke pjeskovite plaže. Sa obje strane puta su se nalazile stambene četvrti, kuće i vrtovi. Sluge zvani gauḍe su počeli vući kola po putu. Śrī Caitanya Mahāprabhu je Svoju saṅkīrtana grupu podijelio na sedam podgrupa.

 

Svaka podgrupa je imala dvije mṛdaṅge. Tako su bhakte imali ukupno četrnaest mṛdaṅgi. Vodeći kīrtan,  Śrī Caitanya Mahāprabhu je ispoljio razne simptome transcendentalnog zanosa. Jagannātha i Śrī Caitanya Mahāprabhu su vrlo blaženo razmjenjivali Svoja osjećanja. Kada su kola došla do mjesta poznatog kao Balagaṇḍi, bhakte su Božanstvima ponudili jednostavnu hranu. Tada su se Śrī Caitanya Mahāprabhu i Njegovi bhakte u obližnjem vrtu kratko odmorili od plesanja.

 

Madhya-līlā  Chapter 13: The Ecstatic Dancing of the Lord at Ratha-yātrā.

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 13 Summary.

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A.C. Bhaktivedānta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

PURĪ INDIA – ŚRĪ JAGANNĀTHA RATHA YĀTRĀ
02.07.2019.

ŚRĪLA BHAKTIVINODA ṬHĀKURA – DISAPPEARANCE -- 2 JULY 2019 TUESDAY -- AMĀVASYĀ PART 1]


ZBOG NEOBIČNE DUHOVNE KARIJERE REFORMATORA RELIGIJE VELIKOG KALIBRA, PLODNOG LITERARNOG OPUSA I UZORNOG ŽIVOTA, ŚRĪLA BHAKTIVINODA ṬHĀKURA JE SMATRAN  DOSTOJNIM NASLJEDNIKOM ŠESTORICE GOSVĀMĪYA IZ VṚĪNDAVANA I ČESTO JE NAZIVAN SEDMIM GOSVĀMĪYEM. OSTVARIO JE MNOGOBROJNA DOSTIGNUĆA. JEDNO OD NAJVAŽNIJIH JE I OTKRIĆE MJESTA ROĐENJA ŚRĪ CAITANYE MAHĀPRABHUA. TO JE OSTVARIO 1.887 GODINE INSPIRIRAN MNOGOBROJNIM VIZIJAMA, GODINAMA ISTRAŽIVANJA I NAPORNIM RADOM. OVO JE OZNAČILO ZNAČAJNU PREKRETNICU U VAIṢṆAVSKIM ANALIMA. KASNIJE JE INTENZIVNO PUTOVAO, ŠIREĆI UČENJE ŚRĪ CAITANYE MAHĀPRABHUA, PORAŽAVAJUĆI IMPERSONALISTE LOGIKOM I SVETIM SPISIMA, TE RAZOTKRIVAJUĆI ZABLUDU NOVE VRSTE INDIJACA OBRAZOVANIH PO BRITANSKOM SISTEMU, KOJI SU IZVRŠAVALI DOBRO SMIŠLJEN BRITANSKI PLAN DA SE SOFISTICIRANO VEDSKO ZNANJE DOVEDE U  SFERU PRAZNOVJERJA I RITUALA. NJEGOVA VJERA U KṚṢṆU BILA JE TOLIKO JAKA DA BI OTVORENO IZAZIVAO MOĆNE MISTIKE, KRALJEVE I KNJIŽEVNIKE NA DEBATE, TE IH USPIO NAVESTI DA PRIZNAJU SUPERIORNOST SVJESNOSTI KṚṢṆE.

 

Pojava Śrī Kṛṣṇe kao Śrī Caitanye Mahāprabhua u šesnaestom stoljeću preplavila je ljude devocijskom ekstazom. Međutim, gotovo tristo godina nakon Njegovog odlaska, yuga dharma Harināma Saṅkīrtana -- pjevanje svetih imena Gospodina je skoro nestalo i oni koji su uopće čuli za to, smatrali su isto religijom nemoralnih prosjaka. Śrīla Bhaktivinoda Thākura je praktički samostalno vratio obožavanju Kṛṣṇe doličan, centralni položaj u kulturi Indije. Također je posijao sjeme njegovog propagiranja širom svijeta. Śrīla Bhaktivinoda Thākura je duhovni djed Hare Kṛṣṇa pokreta, autor stotine jedinstvenih devocijskih knjiga i čovjek koji se neograničeno predao za dobrobit čovječanstva. Zbog njegove neobične duhovne karijere reformatora religije velikog kalibra, plodnog literarnog opusa i uzornog života, smatran je dostojnim nasljednikom šestorice Gosvāmīya iz Vṛīndavana i često je nazivan sedmim Gosvāmīyem.

 

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura je rođen kao Kedārnātha Datta 2 septembra 1.838 godine u drevnom selu Birnagar [Ulagram] smještenom u distriktu Nadia u Zapadnom Bengalu. Bio je treći sin Ānanda Candra Datte i Jagat Mohinī Devī, potomak poznate  porodice i jako  imućnog djeda po majci. Njegova je porodica bila veoma pobožna, pa je Kedārnātha još od malih nogu bio upućen u mnoge aspekte duhovnog života i religije. Uživao je u redovnom čitanju Rāmāyaṇe i Mahābhārate, koje se odvijalo u njegovom domu. Kritički je gledao na pūje u kojima su tada žrtvovane životinje i na kojima su kastinski takozvani brāhmane dolazili s isključivom namjerom uživanja u ovakvim ponudama.

 

I pored imućne porodice, Kedārnātha je imao teško djetinjstvo. Njegova je porodica postepeno gubila svoje bogatstvo i zadužila se. Izgubio je oca  i većinu rođaka, koje su zahvatile brojne zaraze i bolesti. Suočen s odgovornošću izdržavanja majke, mlade supruge i vraćanja mnogih dugova, Kedārnātha je prvo prihvatio posao školskog učitelja. Bio je odličan učenjak i radio je mnogo. Konačno je u martu 1.868 godine Kedārnātha bio izabran za pomoćnika sudije. To je bio najviši položaj kojeg je mogao imati jedan Indijac u tadašnjoj Indiji pod upravom britanskom vlasti. Kedārnātha je uskoro postao poznat po svojoj oštroumnosti, intelektu i iskrenosti. Njegova karijera sudije bila je praćena čestim premještajima zbog sukoba britanskih službenika, koji su ga htjeli u svojoj oblasti. Zahvaljujući reputaciji duhovne osobe koja je dobro upućena u svete spise, često je pozivan da smiruje potencijalno opasne religijske nemire.

 

Iako izvanjski zadubljen u svakodnevne dužnosti višeg vladinog službenika, jedini pravi posao Bhaktivinode je bilo propovijedanje. To je činio služeći se snagom moćnog pera. Ranije je s velikim  poteškoćama došao do kopije Śrī Caitanye Caritāmṛte i pročitavši je nekoliko puta, napustio sve težnje za impersonalizmom. Svim srcem je uronio u nauku bhakti, kao što su je objasnila šestorica Gosvāmīya i napisao opširan opus svojih realizacija, davao predavanja i utemeljio stotine Nāma Haṭṭa grupa širom zemlje. Godine 1.868 napisao je Sac-Cid-Ānanda-Premalata, koja je bila toliko dobro primljena da je i sam dobio titulu Sac Cid Ānanda. Kasnije, impresionirani njegovom učenošću i predanošću, vodeći vaiṣṇave tog vremena dali su značenje tituli Bhaktivinoda -- onaj koji nalazi zadovoljstvo u bhakti. Tako je Kedārnātha postao poznat kao Sac-Cid-Ānanda Bhaktivinoda Ṭhākura.

 

Pored njegovih mnogobrojnih dostignuća Bhaktivinoda Ṭhākura je postao poznat i po otkriću mjesta rođenja Śrī Caitanye Mahāprabhua. To je ostvario 1.887 godine inspiriran mnogobrojnim vizijama, godinama istraživanja i napornim radom. Ovo je označilo značajnu prekretnicu u vaiṣṇavskim analima. Kasnije je intenzivno putovao, šireći učenje Śrī Caitanye Mahāprabhua, poražavajući impersonaliste logikom i svetim spisima, te razotkrivajući zabludu nove vrste Indijaca obrazovanih po britanskom sistemu, koji su izvršavali dobro smišljen britanski plan da se sofisticirano vedsko znanje dovede u  sferu praznovjerja i rituala. Njegova vjera u Kṛṣṇu bila je toliko jaka da bi otvoreno izazivao moćne mistike, kraljeve i književnike na debate, te ih uspio navesti da priznaju superiornost Kṛṣṇe.

 

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura je utemeljio načelo prakticiranja svjesnosti Kṛṣṇe, kao porodični čovjek. Kao viši činovnik izvršavao je svoje obaveze iskreno i produktivno. Kao glava velike porodice pobrinuo se za sve članove i osigurao im prikladno duhovno obrazovanje. Od četrnaestero djece, tri su njegova sina postala slavni kao duhovni filozofi i odvojenici. A jedno od njih, Bimal Prasad, postao je vodeći vaiṣṇavski Ācarya i inicirajući guru, kasnije poznat kao Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Goswāmī Mahārāja, duhovni učitelj Śrīla Prabhupāda. Usprkos svim obavezama na poslu i kod kuće, Śrīla  Bhaktivinoda Ṭhākura je bio sposoban u cijelosti obavljati rigorozni raspored mantranja, čitanja i pisanja.

 

Godine 1.896 Śrīla Bhaktivinoda Thākura je postigao uspjeh u širenju riječi Śrī Gaurāńge Mahāprabhua -- Śrī Caitanye Mahāprabhua izvan granica Indije. Njegova knjiga Śrī Gaurāńga-lilā-smarna-stotram bijaše poslana i dobro primljena na svim velikim sveučilištima i knjižnicama širom svijeta. Te je godine Bhaktivinoda Thākura ostvario hrabro, zapanjujuće pretkazanje da će se uskoro pojaviti osoba koja će propovijedati učenje Gospodina Caitanye širom svijeta. Iste se godine rodio Abhay Caran, kasnije poznat kao Śrīla Prabhupāda. Dvadesetak godina kasnije Abhay Caran je prvi put susreo Śrīla Bhaktisiddhāntu Sarasvatī Ṭhākura Goswāmī Mahārāja, četvrtog sina Bhaktivinode Thākura, kasnije prihvatio njegovu inicijaciju, te slijedeći njegove upute širio svjesnost Kṛṣṇe širom svijeta i utemeljio Međunarodno društvo za svjesnost Kṛṣṇe.

 

Dana 23 juna 1914, tačno u podne, Śrīla Sac-Cid- Ānanda Bhaktivinoda Thākura ušao je u vječne zabave Gospodina u duhovnom svijetu. Taj dan je bio posebno povoljan jer je ujedno bio i dan odlaska Śrī  Gadādhare Paṇḍita, bliskog pratioca Śrī Caitanye Mahāprabhua. U duhu istinskog vaiṣṇave, Bhaktivinoda Thākura će vječno živjeti kroz svoje riječi, djela i hiljade sljedbenika u učeničkom naslijeđu.

 

REFERENCE:

 

http://mayapur.com/node/1579

 

ŚRĪLA BHAKTIVINODA ṬHĀKURA
28.06.2019.

ŚRĪ ŚRĪVĀSA PAṆḌITA DISAPPEARANCE – FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 28 JUNE 2019 FRIDAY – DAŚAMĪ [FOR COORDINATES OF SARAJEVO EKĀDAŚĪ – SUITBALE FOR FASTING] [PART 2]

 

 

PAÑCA-TATTVA MANTRA: [JAYA] ŚRĪ-KṚṢṆA-CAITANYA PRABHU-NITYĀNANDA ŚRĪ-ADVAITA GADĀDHARA ŚRĪVĀSĀDI-GAURA-BHAKTA-VṚNDA.

 KOMENTAR: Predhodni post i tri strane nektarskih stihova je objavljen na:

 

http://vaishnavskikalendar.blogger.ba/

http://sricaitanyacaritamrita.blogger.ba/

 

STIH  7.4

 

pañca-tattva avatīrṇa caitanyera saṅge

pañca-tattva lañā karena saṅkīrtana raṅge

 

SYNONYMS: pañca-tattva — these five tattvas; avatīrṇa — advented; caitanyera — with Caitanya Mahāprabhu; saṅge — in company with; pañca-tattva — the same five subjects; lañā — taking with Himself; karena — He does; saṅkīrtana — the saṅkīrtana movement; raṅge — in great pleasure.

 

Tih pet tattvi se inkarnira zajedno sa Gospodinom Caitanyom Mahāprabhuom. Tako Gospodin s velikim zadovoljstvom širi svoj Saṅkīrtana pokret.

 

SMISAO: U Śrīmad-Bhāgavatamu [11.5.32] postoji slijedeća izjava o Śrī Caitanyi Mahāprabhu:

 

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam

yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ

 

"U dobu Kali, ljudi koji su obdareni s dovoljno inteligencije obožavaće Gospodina, koga prate Njegovi pratioci, vršenjem sańkīrtana-yajñe." [Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.32]. Śrī Caitanyu Mahāprabhua uvijek prate Njegova potpuna ekspanzija Śrī Nityānanda Prabhu, Njegova inkarnacija Śrī Advaita Prabhu, Njegova unutrašnja moć Śrī Gadādhara Prabhu i Njegova granična [ivična] moć Śrīvāsa Prabhu. On se nalazi u sredini medu njima kao Svevišnja Božanska Osoba. Trebamo znati da Śrī Caitanyu Mahāprabhua uvijek prate ove tattve. Zato Śrī Caitanyi Mahāprabhu odajemo potpuno poštovanje kad kažemo:

 

[jaya] śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda.

 

Kao propovijednici pokreta svjesnosti Kṛṣṇe, mi prvo odajemo svoje poštovanje Śrī Caitanyi Mahāprabhu izgovarajući ovu Pañca-Tattva mantra, a potom izgovaramo:

 

Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

 

Postoji deset uvreda koje se mogu počiniti prilikom pjevanja Hare Kṛṣṇa mahā-mantre, ali one se ne uzimaju u obzir prilikom pjevanja Pañca-Tattva mahā-mantre: [jaya] śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda.

 

Śrī Caitanya Mahāprabhu je poznat kao mahā-vadānyāvatāra, najvelikodušnija inkarnacija, jer ne uzima u obzir uvrede palih duša, Stoga, da bismo stekli potpunu dobrobit od pjevanja Hare Kṛṣṇa mahā-mantre: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, prvo moramo uzeti utočište Śrī Caitanye Mahāprabhua, naučiti Pañca-Tattva mantru i zatim pjevati Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. To će biti veoma djelotvorno.

 

Postoje mnogi bezobzirni bhakte, koji koriste Śrī Caitanyu Mahāprabhua i izmišljaju sopstvenu mahā-mantru. Ponekad pjevaju: bhaja nitāi gaura rādhe śyāma hare kṛṣṇa hare rāma, ili śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda hare kṛṣṇa hare rāma śrī-rādhe govinda. Međutim, trebamo pjevati sva imena Pañca-Tattva mahā-mantre -- śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda i zatim šesnaest riječi: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, ali ti bezobzirni, manje inteligentni ljudi, miješaju čitav proces. Naravno, pošto su također bhakte, mogu izraziti svoja osjećanja na taj način, ali prema metodu, koji su propisali čisti bhakte Śrī Caitanye Mahāprabhua prvo trebamo izgovoriti punu Pañca-Tattva mantru i zatim izgovoriti Hare Kṛṣṇa mahā-mantru -- Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

 

Ādi-līlā Chapter 7: Lord Caitanya in Five Features

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 7.4

 

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

Bhaktivedanta VedaBase:  Śrī Caitanya Caritāmṛta -- His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – GUṆḌICĀ MĀRJANAM – 9 JULY 2013  https://www.facebook.com/Mayapurcom-112340933412
28.06.2019.

ŚRĪ ŚRĪVĀSA PAṆḌITA DISAPPEARANCE – FOR ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – 28 JUNE 2019 FRIDAY – DAŚAMĪ [FOR COORDINATES OF SARAJEVO EKĀDAŚĪ – SUITBALE FOR FASTING] [PART 1]

 

 

THREE PAGES OF NECTAREAN VERSES [ŚLOKAS]

 

śrīvāsa pradhāna — headed by Śrī Śrīvāsa; CC Adi 1.38

śrīvāsa-ādi — Śrīvāsa and others; CC Adi 3.75

śrīvāsa-ādi — Śrīvāsa Ṭhākura and others; CC Adi 5.144-145

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa; CC Adi 6.38

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 6.49-50

śrīvāsa-ādi — devotees headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 7.16

śrīvāsa-gadādhara — Śrīvāsa and Gadādhara; CC Adi 7.169

śrīvāsa-ādi — unto Śrīvāsa Ṭhākura, etc.; CC Adi 8.4


śrīvāsa-ādi — to Śrīvāsa and others; CC Adi 9.3

śrīvāsa paṇḍita — Śrīvāsa Paṇḍita; CC Adi 10.8

paṇḍita śrīvāsa — Śrīvāsa Paṇḍita; CC Adi 13.54-55

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Adi 13.102

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 13.108

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Adi 17.11

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.40

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.41

śrīvāsa paṇḍitera — of Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.57-58

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.59

śrīvāsa-gṛhete — in the house of Śrīvāsa Paṇḍita; CC Adi 17.94

śrīvāsa balena — Śrīvāsa Paṇḍita said; CC Adi 17.96

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.98

śrīvāsa — of Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.228

śrīvāsa-nandana — sons of Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.229

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.233

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.234

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.236

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.239

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.300

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Adi 17.333

śrīvāsa-ādi — to all the devotees, headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 1.7

śrīvāsa-aparādha — the offense to the lotus feet of Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 1.153

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 1.219

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Madhya 1.255-256

śrīvāsa-ādi — Śrīvāsa Ṭhākura and others; CC Madhya 1.269

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Madhya 3.153-155

śrīvāsa-ādi — the devotees, headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 3.168

śrīvāsa-ādi — and all the devotees like Śrīvāsa; CC Madhya 10.69

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa; CC Madhya 10.77

śrīvāsa-ādi — beginning with Śrīvāsa; CC Madhya 10.117

śrīvāsa-paṇḍita — Śrīvāsa Paṇḍita; CC Madhya 11.84

śrīvāsa-ādi — devotees headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 11.129

śrīvāsa-ādye — unto Śrīvāsa and his three brothers; CC Madhya 11.144

śrīvāsa kahena — Śrīvāsa Ṭhākura replied; CC Madhya 11.145

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 11.228

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 12.3

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 12.157

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Madhya 13.32

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 13.38

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Madhya 13.73

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa; CC Madhya 14.3

śrīvāsa-sahita — with Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 14.81

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 14.203

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Madhya 14.215

śrīvāsa — My dear Śrīvāsa; CC Madhya 14.216

śrīvāsa — my dear Śrīvāsa; CC Madhya 14.218

śrīvāsa-paṇḍite — unto Śrīvāsa Paṇḍita; CC Madhya 15.45

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Madhya 16.16-17

śrīvāsa paṇḍita-sańge — with Śrīvāsa Paṇḍita; CC Madhya 16.22

śrīvāsa — Śrīvāsa; CC Madhya 16.56

śrīvāsa-kīrtane — at the time of congregational chanting headed by Śrīvāsa Paṇḍita; CC Antya 2.34-35

śrīvāsa-ādira — of Śrīvāsa Ṭhākura and others; CC Antya 2.161

śrīvāsa puchilā — Śrīvāsa Ṭhākura inquired; CC Antya 2.163

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 2.164

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 4.108-110

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 7.73-74

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 8.5

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 10.4

paṇḍita-śrīvāsa — Paṇḍita Śrīvāsa; CC Antya 10.60

śrīvāsa-paṇḍitera — of Śrīvāsa Paṇḍita; CC Antya 10.119

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa; CC Antya 10.139

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 12.11

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 14.4

śrīvāsa-ādi — headed by Śrīvāsa Ṭhākura; CC Antya 15.3

 

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta  

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Svāmī Śrīla Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Kṛṣṇa Consciousness.

 

 

ŚRĪ DHĀM MĀYĀPUR WEST BENGAL INDIA – ŚRĪ ŚRĪVĀSA PAṆḌITA DISAPPEARANCE -- 28 JUNE 2019 FRIDAY – DAŚAMĪ [FOR COORDINATES OF SARAJEVO EKĀDAŚĪ – SUITBALE FOR FASTING]     https://www.facebook.com/MayapurDotCom/
15.06.2019.

VĀMANA MASA [ĀṢĀḌHA] GAURABDA 533 GCAL 11 Build 2

 

              Sarajevo [Bosnia and Herzegovina] [43N52 18E26, +1:00]

 

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST RASI          

----------------------------------------------------------------------------------------------------

18 Jun 2019 Tu   Pratipat                          K Sukla     Mula                Dhanus

                 Sri Syamananda Prabhu -- Disappearance

19 Jun 2019 We   Dvitiya                           K Brahma    Purva-asadha        Dhanus

20 Jun 2019 Th   Tritiya                           K Indra     Uttara-asadha       Makara

21 Jun 2019 Fr   Caturthi                          K Vaidhriti Sravana             Makara

22 Jun 2019 Sa   Pancami                           K Viskumba  Dhanista            Kumbha

                 Sri Vakresvara Pandita -- Appearance

23 Jun 2019 Su   Sasti                             K Priti     Satabhisa           Kumbha

24 Jun 2019 Mo   Saptami                           K Ayusmana  Purva-bhadra        Kumbha

25 Jun 2019 Tu   Astami                            K Saubhagya Uttara-bhadra       Mina

26 Jun 2019 We   Navami                            K Sobana    Revati              Mina

27 Jun 2019 Th   Dasami                            K Atiganda  Asvini              Mesa

                 Sri Srivasa Pandita -- Disappearance

28 Jun 2019 Fr   Ekadasi (suitable for fasting)    K Sukarma   Asvini          *   Mesa

                 Fasting for Yogini Ekadasi

29 Jun 2019 Sa   Dvadasi                           K Dhriti    Bharani             Mesa

                 Break fast 09:08 - 10:15 (DST)

30 Jun 2019 Su   Trayodasi                         K Sula      Krittika            Vrsabha

 1 Jul 2019 Mo   Caturdasi                         K Ganda     Rohini              Vrsabha

 2 Jul 2019 Tu   Amavasya                          K Vriddhi   Ardra               Mithuna

                 Sri Gadadhara Pandita -- Disappearance

                 Srila Bhaktivinoda Thakura -- Disappearance

 3 Jul 2019 We   Pratipat                          G Dhruva    Punarvasu           Mithuna

                 Gundica Marjana

 4 Jul 2019 Th   Dvitiya                           G Harsana   Pusyami             Karka

                 Ratha Yatra

                 Sri Svarupa Damodara Gosvami -- Disappearance

                 Sri Sivananda Sena -- Disappearance

 5 Jul 2019 Fr   Tritiya                           G Vajra     Aslesa              Karka

 6 Jul 2019 Sa   Caturthi                          G Siddhi    Magha               Simha

 7 Jul 2019 Su   Pancami                           G Vyatipata Purva-phalguni      Simha

 8 Jul 2019 Mo   Saptami                           G Variyana  Uttara-phalguni     Kanya

                 Hera Pancami (4 days after Ratha Yatra)

                 Sri Vakresvara Pandita -- Disappearance

 9 Jul 2019 Tu   Astami                            G Parigha   Hasta               Kanya

10 Jul 2019 We   Navami                            G Siva      Citra               Tula

11 Jul 2019 Th   Dasami                            G Sadhya    Swati               Tula

12 Jul 2019 Fr   Ekadasi (suitable for fasting)    G Subha     Visakha         *   Tula

                 Fasting for Sayana Ekadasi

                 Return Ratha (8 days after Ratha Yatra)

13 Jul 2019 Sa   Dvadasi                           G Sukla     Anuradha            Vrscika

                 Break fast 05:15 - 10:19 (DST)

14 Jul 2019 Su   Trayodasi                         G Brahma    Jyestha             Vrscika

15 Jul 2019 Mo   Caturdasi                         G Indra     Mula                Dhanus

16 Jul 2019 Tu   Purnima                           G Vaidhriti Purva-asadha        Dhanus

                 Guru (Vyasa) Purnima

                 Srila Sanatana Gosvami -- Disappearance

                 First month of Caturmasya begins [PURNIMA SYSTEM]

                 (green leafy vegetable fast for one month)

 

 

12.06.2019.

PĀṆḌAVA NIRJALĀ EKĀDAŚĪ – 13 JUNE 2019 THURSDAY [SUITABLE FOR FASTING] -- TOTAL FAST, EVEN FROM WATER, IF YOU HAVE BROKEN EKĀDAŚĪ [FOR COORDINATES OF SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA] [PART 1]

 

 

BREAK FAST – 14 JUNE 2019 FRIDAY –  DVĀDAŚĪ -- 05:03 – 10:12 [DST] [FOR COORDINATES OF SARAJEVO]

 

During the hottest season [Northern hemisphere], if one can perform upavasa without water one is performing a great feat. One may take only caranamrta and acamana water.

 

Bhima requested one vrata day by which he could obtain the fruits of all the other days of vrata that he was incapable of observing. Vyasadeva advised him to follow this difficult vrata.

One should worship the Lord in the evening by bathing him in milk.

On the Dvadasi one should give full pots of water to brahmanas and feed them before breaking one's fast.

SAMVATSARASYA YA MADHYE EKADASYO BHAVANTI HI TASAM PHALAM AVAPNOTI PUTRA ME NA ATRA SAMSAYAH ITI MAM KESAVAH PRAHA SANKHA CAKRA GADADHARAH

[HARI BHAKTI VILASA 15/25 from PADMA PURANA Vyasadeva speaks to Bhimasena]

 

Oh son, Lord Keshava, Who holds the club, disk, conch and lotus flower in His hand, personally told me that all of the merit achieved by fasting on whatever Ekadasis fall in one year can be attained by fasting on this one Ekadasi [Nirjala Ekadasi].

Of this, there is no doubt.

 

ATMADROHAH KRTASTES TU YAIR ESA NA HY UPOSITA PAPATMANO DURACARA DUSTAS TE NA ATRA SAMSAYAH

[HARI BHAKTI VILASA 15/33 from PADMA PURANA Vyasadeva speaks to Bhimasena]

Anyone who does not fast on this particular Ekadasi [Nirjala Ekadasi], they should be understood to be sinful, corrupted and suicidal person without a doubt.

 

THE STORY OF PANDAVA NIRJALA EKADASI:

 

Once Bhimasena, the younger brother of Maharaja Yudhisthira, asked the great sage Srila Vyasadeva, the grandfather of the Pandavas, if it is possible to return to the spiritual world without having observed all the rules and regulations of the Ekadasi fasts.

 

Bhimasena then spoke as follows, "Oh greatly intelligent and learned grandfather, my brother Yudhisthira, my dear mother Kunti, and my beloved wife Draupadi, as well as Arjuna, Nakula and Sahadeva, fast completely on each Ekadasi and strictly follow all the rules, guidelines and regulative injunctions of that sacred day.

Being very religious, they always tell me that I should also fast on that day too.

But, Oh learned grandfather, I tell them that I cannot live without eating, because as the son of Vayudeva - Samanaprana, [the digestive air] hunger is unbearable to me.

I can give widely in charity and worship Lord Keshava properly with all manner of wonderful upacharas

[items], but I cannot be asked to fast on Ekadasi.

Please tell me how I can obtain the same merits result without fasting."

 

Hearing these words, the grandsire of Bhima, Srila Vyasadeva said, "If you want to go to the heavenly planets and avoid the hellish planets, you should indeed observe a fast on both the light and dark Ekadasis."

 

Bhima replied, "Oh great saintly intelligent grandfather, please listen to my plea.

Oh greatest of munis, since I cannot live if I eat only once in a day, how can I possibly live if I fast completely?

Within my stomach burns a special fire named Vrika, the fire of digestion.

Agni the fire-god, descends from Lord Vishnu through Brahma, from Brahma to Angirasa, from Angirasa to Brihaspati, and from Brihaspati to Samyu, who was Agni's father.

He is the gatekeeper in charge of Nairritti, the south-eastern direction.

He is one of the eight material elements, and Parikshit Maharaja, he is very expert at examining things.

He examined Maharaja Shibi once by turning into a dove. [for further information on this incident see Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada's Srimad Bhagavatam commentary to 1.12.20. Purport.]

 

Agni is divided into three categories; Davagni, the fire in wood, Jatharagni, the fire in the digestion in the stomach, and Vadavagni, the fire that creates fog when hot and cold streams mix in for example the ocean.

Another name for the fire of digestion is Vrika.

It is this powerful fire that resided in Bhima's stomach.

Only when I eat to my full satisfaction does the fire in my stomach become satisfied.

Oh great sage, I might possibly be able to fast only once, so I beg that you tell me of an Ekadasi that is worthy of my fasting and that includes all other Ekadasis.

I shall faithfully observe that fast and hopefully still become eligible for liberation's release."

Srila Vyasadeva replied, Oh king, you have heard from me about the various kinds of occupational duties, such as elaborate Vedic ceremonies and pujas.

In the Kali-yuga, however, no one will be able to observe all these occupational & functional duties properly.

I shall therefore tell you how, at practically no expense, one can endure some small austerity and achieve the greatest benefit and resultant happiness.

The essence of what is written in the Vedic literatures known as the Puranas is that one should not eat on either the dark or light fortnight Ekadasis."

 

As stated in Srimad Bhagavatam [Mahabhagavat Puranam] 12.13.12 and 15, the Bhagavat Puranam is itself the essence or cream of all Vedanta philosophy [sara-vedanta-saram], and the Srimad Bhagavatam's unequivocal message is that of full surrender to Lord Sri Krishna and the rendering of loving devotional service to Him.

Observing Ekadasi strictly is a great aid in that process, and here Srila Vyasadeva is simply stressing to Bhima the importance of the Ekadasi vratam.

"One who fasts on Ekadasis saved from going to the hellish planets."

Hearing Srila Vyasadeva's words, the son of Vayu, Bhimasena, the strongest of all warriors, became frightened and began to shake like a leaf on a banyan tree in a strong wind.

The frightened Bhimasena then said, "Oh grandfather, what should I do? I am completely unable and ill equipped to fast twice in a month throughout the year!

Please tell me of the one fasting day that will bestow the greatest benefit upon me!"

 

Vyasadeva replied, "Without drinking even water, you should fast on the Ekadasi that occurs during the light fortnight of the month of Jyeshtha [May-June] when the Sun travels in the sign of Taurus [Vrishabha] and Gemini [Mithuna],

According to learned personalities, on this day one may bathe and perform Achamana for pratiprokshana purification.

But while performing Achamana one may drink only that amount of water equal to a drop of gold, or that amount it takes to immerse a single mustard seed.

Only this amount of water should be placed in the right palm for sipping, which one should form to resemble a cow's ear.

If one drinks more water than this, he might as well have drunk wine despite the soaring heat of summer [in the northern hemisphere and cold in the southern hemisphere].

 

One must certainly not eat anything, for if he does so he breaks his fast.

This rigid fast is in effect from sunrise on the Ekadasi day to sunrise on the Dwadashi day.

If a person endeavours to observe this great fast very strictly, he easily achieves the result of observing all twenty-four other Ekadasi fasts throughout the entire year.

 

On Dwadashi the devotee should bathe early in the morning.

Then, according to the prescribed rules, guidelines and regulative injunctions, and of course depending on his ability, he should give some gold and water to worthy brahmanas.

Finally, he should cheerfully honour prasadam with a branmana.

 

Oh Bhimasena, one who can fast on this special Ekadasi in this manner reaps the benefit of having fasted on every Ekadasi during the year.

There is no doubt of this, nor should there be.

 

Oh Bhima, now hear the specific merit one gets by fasting on this Ekadasi.

The Supreme Lord Keshava, who holds a conch, discus, club and lotus, personally told me, `Everyone should take shelter of Me and follow My instructions.'

Then He told me that one who fasts on this Ekadasi, without taking even drinking water or eating, becomes free of all sinful reactions, and that one who observes the difficult nirjalafast on Jyeshtha-shukla Ekadasi truly reaps the benefit of all other Ekadasi fasts.

 

"Oh Bhimasena, in the Kali-yuga, the age of quarrel and hypocrisy, when all the principles of the Vedas will have been destroyed or greatly minimised, and when there will be no proper charity or observance of the ancient Vedik principles and ceremonies, how will there be any means of purifying the self?

But there is the opportunity to fast on Ekadasi and become free of all one's past sins.

 

"Oh son of Vayu, what more can I say to you?

You should not eat during the Ekadasis that occur during the dark and light fortnights, and you should even give up drinking water [nir = no jala= water] on the particularly auspicious Ekadasi day of Jyeshtha-shukla Ekadasi.

Oh Vrikodara [voracious eater], whoever fasts on this Ekadasi receives the merits of bathing in all the places of pilgrimage, giving all kinds of charities to worthy persons, and fasting on all the dark and light Ekadasis throughout the year, in one go.

Of this there is no doubt.

 

Oh tiger among men, whoever fasts on this Ekadasi truly becomes a great person and achieves all manner of opulence and wealth, grains, strength, and health.

And at the fearful moment of death, the terrible Yamadutas, whose complexions are yellow and black and who brandish huge maces and twirl mystic pasha ropes in the air for binding their victims, will refuse to approach him.

Rather, such a faithful soul will at once be taken to the supreme abode of Lord Vishnu by the Vishnu-dutas, whose transcendentally beautiful forms are clothed in gorgeous yellowish garments and who each hold a disk, club, conch and lotus in their four hands, resembling Lord Vishnu.

It is to gain all these benefits that one should certainly fast on this very auspicious and important Ekadasi, even from water."

 

When the other Pandavas heard about the benefits to be gained by following Jyeshtha-shukla Ekadasi, they resolved to observe it exactly as their grandfather Srila Vyasadeva had explained it to their brother, Bhimasena.

All the Pandavas observed it by refraining from eating or drinking anything, and thus this day is also known as Pandava Nirjala Dvadashi [technically it is a Maha-Dvadasi].

 

Srila Vyasadeva continued, Oh Bhimasen, therefore you should observe this important fast to remove all your past sinful reactions.

You should pray to the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna in this way making your sankalpa declaration, `Oh Lord of all the devas (demigods), Oh Supreme Personality of Godhead, today I shall observe Ekadasi without taking any water.

Oh unlimited Anantadev, I shall break fast on the next day, Dwadasi.'

 

Thereafter, to remove all his sins, the devotee should honour this Ekadasi fast with full faith in the Lord and with full control over his senses.

Whether his sins are equal in volume to Mount Sumeru or to Mandarachala Hill, if he or she observes this Ekadasi, the sins that have been accumulated all become nullified and are burned to ashes.

Such is the great power of this Ekadasi.

 

Oh best of human beings, although a person should also give water and cows in charity during this Ekadasi, if for some reason or other he cannot, then he should give a qualified brahmana some cloth or a pot filled with water.

Indeed, the merit achieved by giving water alone equals that gained by giving gold ten million times a day.

 

"Oh Bhima, Lord Sri Krishna has said that whoever observes this Ekadasi should take a Holy bath, give charity to a worthy person, chant the Lord's Holy names on a japa-mala, and perform some kind of recommended sacrifice, for by doing these things on this day one receives imperishable benefits.

There is no need to perform any other kind of religious duty.

Observance of this Ekadasi fast alone promotes one to the supreme abode of Sri Vishnu.

Oh best of the Kurus, if one donates gold, cloth, or anything else on this day, the merit one obtains is imperishable.

 

"Remember, whosoever eats any grains on Ekadasi becomes contaminated by sin and verily eats only sin.

In effect, he has already become a dog-eater, and after death he suffers a hellish existence.

But he who observes this sacred Jyeshtha-shukla Ekadasi and gives something in charity certainly achieves liberation from the cycle of repeated birth and death and attains to the supreme abode.

Observing this Ekadasi, which is merged with Dwadashi, frees one from the horrible sin of killing a brahmana, drinking liquor and wine, becoming envious of one's spiritual master and ignoring his instructions, and continually telling lies.

 

"Furthermore, Oh best of beings [Jivottama], any man or woman who observes this fast properly and worships the Supreme Lord Jalshayi (He who sleeps on the water), and who on the next day satisfies a qualified brahmana with nice sweets and a donation of cows and money - such a person certainly pleases the Supreme Lord Vasudeva, so much so that one hundred previous generations in his family undoubtedly go to the Supreme Lord's abode, even though they may have been very sinful, of bad character, and guilty of suicide, etc.

Indeed, one who observes this amazing Ekadasi rides on a glorious celestial airplane (vimana) to the Lord's abode.

 

"One who on this day gives a brahmana a waterpot, an umbrella, or shoes surely goes to the heavenly planets.

Indeed, he who simply hears these glories also attains to the transcendental abode of the Supreme Lord, Shri Vishnu.

Whoever performs the Shraddha ceremony to the forefathers on the dark-moon day called Amavasya, particularly if it occurs at the time of a solar eclipse undoubtedly achieves great merit.

But this same merit is achieved by him who simply hears this sacred narration - so powerful and so dear to the Lord is this Ekadasi.

 

One should clean his teeth properly and, without eating or drinking, observe this Ekadasi to please the Supreme Lord, Keshava.

On the day after Ekadasi one should worship the Supreme Personality of Godhead in His form as Trivikrama by offering Him water, flowers, incense, and a brightly burning lamp.

Then the devotee should pray from the heart, `Oh God of gods, Oh deliverer of everyone, Oh Hrishikesha, master of the senses, kindly bestow upon me the gift of liberation, though I can offer you nothing greater than this humble pot filled with water.'

Then the devotee should donate the waterpot to a brahmana.

 

"Oh Bhimasena, after this Ekadasi fast and donating the recommended items according to his ability, the devotee should feed brahmanas and thereafter honour prasadam silently."

 

Shrila Vyasadeva concluded, "I strongly urge you to fast on this auspicious, purifying, sin-devouring Dwadashi in just the way I have outlined.

Thus you will be completely freed of all sins and reach the supreme abode."

 

Thus ends the narration of the glories of Jyeshtha-shukla Ekadasi, or Bhimaseni-Nirjala Ekadasi, from the Brahma-vaivarta Purana.


REFERENCE:

 

http://www.iskcondesiretree.net/page/pandava-nirjala-ekadasi

 

 

19.05.2019.

TRIVIKRAMA MASA [JYEṢṬHA] GAURABDA 533 GCal 11, Build 2

 

              Sarajevo [Bosnia and Herzegovina] [43N52 18E26, +1:00]

 

 DATE            TITHI                         PAKSA YOGA      NAKSATRA       FAST RASI          

----------------------------------------------------------------------------------------------------

19 May 2019 Su   Pratipat                          K Parigha   Anuradha            Vrscika

20 May 2019 Mo   Dvitiya                           K Siva      Jyestha             Vrscika

21 May 2019 Tu   Tritiya                           K Siddha    Mula                Dhanus

22 May 2019 We   Caturthi                          K Sadhya    Purva-asadha        Dhanus

23 May 2019 Th   Pancami                           K Subha     Uttara-asadha       Dhanus

                 Sri Ramananda Raya -- Disappearance

24 May 2019 Fr   Sasti                             K Sukla     Sravana             Makara

25 May 2019 Sa   Saptami                           K Brahma    Sravana             Makara

26 May 2019 Su   Saptami                           K Indra     Dhanista            Kumbha

27 May 2019 Mo   Astami                            K Vaidhriti Satabhisa           Kumbha

28 May 2019 Tu   Navami                            K Viskumba  Purva-bhadra        Kumbha

29 May 2019 We   Dasami                            K Priti     Uttara-bhadra       Mina

30 May 2019 Th   Ekadasi (suitable for fasting)    K Ayusmana  Revati          *   Mina

                 Fasting for Apara Ekadasi

31 May 2019 Fr   Dvadasi                           K Saubhagya Asvini              Mesa

                 Break fast 05:07 - 10:11 (DST)

                 Srila Vrndavana Dasa Thakura -- Appearance

 1 Jun 2019 Sa   Trayodasi                         K Sobana    Bharani             Mesa

 2 Jun 2019 Su   Caturdasi                         K Atiganda  Krittika            Vrsabha

 3 Jun 2019 Mo   Amavasya                          K Sukarma   Rohini              Vrsabha

 4 Jun 2019 Tu   Pratipat                          G Sula      Mrigasira           Vrsabha

 5 Jun 2019 We   Dvitiya                           G Ganda     Ardra               Mithuna

 6 Jun 2019 Th   Tritiya                           G Vriddhi   Punarvasu           Mithuna

 7 Jun 2019 Fr   Pancami                           G Dhruva    Pusyami             Karka

 8 Jun 2019 Sa   Sasti                             G Vyagata   Aslesa              Karka

 9 Jun 2019 Su   Saptami                           G Harsana   Magha               Simha

10 Jun 2019 Mo   Astami                            G Vajra     Purva-phalguni      Simha

11 Jun 2019 Tu   Navami                            G Siddhi    Uttara-phalguni     Kanya

12 Jun 2019 We   Dasami                            G Variyana  Hasta               Kanya

                 Sri Baladeva Vidyabhusana -- Disappearance

                 Ganga Puja

                 Srimati Gangamata Gosvamini -- Appearance

13 Jun 2019 Th   Ekadasi (suitable for fasting)    G Parigha   Citra           *   Tula

                 Fasting for Pandava Nirjala Ekadasi

                 (Total fast, even from water, if you have broken Ekadasi)

14 Jun 2019 Fr   Dvadasi                           G Siva      Swati               Tula

                 Break fast 05:03 - 10:12 (DST)

15 Jun 2019 Sa   Trayodasi                         G Siddha    Visakha             Vrscika

                 Panihati Cida Dahi Utsava

16 Jun 2019 Su   Caturdasi                         G Sadhya    Anuradha            Vrscika

----------- Mithuna Sankranti (Sun enters Gemini on 15 Jun, 14:05 DST) -----------

17 Jun 2019 Mo   Purnima                           G Subha     Jyestha             Vrscika

                 Snana Yatra

                 Sri Mukunda Datta -- Disappearance

                 Sri Sridhara Pandita -- Disappearance

 

 


Stariji postovi

VAISHNAVSKI KALENDAR
<< 07/2019 >>
nedponutosricetpetsub
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

VISIT ALL MY BLOGS -- MOJI BLOGOVI

free counters

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
72070

Powered by Blogger.ba